Sverige

SJ: Fler pågatåg ställer till det

SJ ogillar att Skånetrafiken ska ta i bruk sexton nya stationer för pågatåg i Skåne. Enligt SJ-chefen Crister Fritzson hamnar pågatågen i vägen för X2000.
– Det resulterar i färre tågkanaler för fjärrtåg och ökade restider, hävdar han.

Bild: Arkiv: Bosse Nilsson
Skånetrafiken förbereder helt ny pågatågstrafik på sexton nya stationer i Småland och Nordostskåne. Nysatsningen inleds den 15 december och görs i samarbete med Länstrafiken Kronoberg.
Men planerna kritiseras av statliga SJ, som fruktar att pågatågen ställer till allvarliga problem för snabbtågen på linjen Malmö-Stockholm. De skånska pendeltågen ska nämligen stanna vid fem nya stopp längs Södra stambanan.
”Det ökar restiderna eftersom de långsamgående pendeltågen bromsar upp all annan trafik”, heter det i en skrivelse som SJ-chefen tillställt Trafikverket och kommunikationsdepartementet.
Enligt Crister Fritzson är trängselproblemen på Södra stambanan allvarliga redan idag. Han har förgäves bett kommunikationsminister Catharina Elmsäter Svärd (M) att försöka tidigarelägga en utbyggnad.
Fritzson ser positivt på att Trafikverket ska bygga fyrspår mellan Malmö och Lund, men betonar att det behövs en ”betydande kapacitetsökning” också mellan Lund och Hässleholm för att fjärrtrafiken ska kunna öka på sträckan Malmö-Stockholm. ”Det är en allvarlig brist att det inte planeras för fyrspår hela vägen till Hässleholm”, hävdar Crister Fritzson.
Kapacitetsbristen riskerar enligt Fritzson att leda till en flykt av resenärer från X2000-tågen till bil och flyg. ”En utveckling som motverkar möjligheten att nå de svenska klimatmålen”, enligt SJ-chefen.
Enligt Crister Fritzson har ett regionalt opinionstryck i Skåne och Småland fått politikerna att tillåta att pågatåg och Öresundståg stjäl kapacitet som egentligen borde gå till SJ:s snabbtåg.
I SJ-chefens ögon har detta ”opinionsmässiga och politiska tryck” lett till att stationerna Ballingslöv, Hästveda, Killeberg, Diö och Vislanda får ny pågatågstrafik. I december 2014 ska det även gå pågatåg till Tjörnarp.
Sedan tidigare har ytterligare sex orter längs Södra stambanan pågatågs- eller Öresundståg: Eslöv, Höör, Sösdala, Osby, Älmhult och Alvesta.
Gå till toppen