Vi har förtydligat vår personuppgiftspolicy. Vill du veta mer om hur vi hanterar personuppgifter och cookies - läs mer här.
Familj

Bertil Åkesson

Bertil Åkesson, 85 år, Göteborg, har avlidit. Hans närmaste är hustrun Birgitta och sonen Bengt med familj.

Bertil Åkesson.Bild: Foto: Privat
Bertil föddes i Lund och växte upp vid Skabersjö slott, där fadern Alfred Åkesson var godsförvaltare. Bertil startade sin akademiska bana vid Lunds universitet 1948 och disputerade 1958 med en doktorsavhandling i zoologi, över den marina djurgruppen stjärnmaskar.
Han gifte sig 1960 med Birgitta Stendahl, också biolog. Efter tolv år som docent i zoologi i Lund flyttade Bertil 1970 sin personliga forskartjänst till Göteborgs universitet, närmare den marina fältverksamheten på västkusten.
Från 1986 var han professor i zoologi, med ansvar för den ekologiska verksamheten. Han pensionerades 1993 men fortsatte under många år sin forskning på institutionen.
Bertil Åkessons långa forskargärning avspeglar epokens förändringar inom zoologin. Han byggde till en början upp stor skicklighet som jämförande morfolog, för att under 1960-talet bredda sig mot embryologi, framför allt på havsborstmaskar som centrala studieobjekt.
Bertils pionjärarbeten visade att en grupp av dessa arter, med ringa kroppsstorlek, kort generationstid och stor tålighet, lämpar sig väl för laboratorieexperiment. Han såg de stora möjligheterna att hos dem analysera några av tidens centrala forskningsproblem, som artbildning, reproduktionssätt och livscykler.
Bertil etablerade gruppen som modellorganism för både grundläggande evolutionsbiologiska frågor och för test av marina föroreningars effekter. Han höll mer än tjugo arter i kultur på sitt labb, några av dem kontinuerligt i trettio–fyrtio år, och spelade en huvudroll i spridningen av arterna till laboratorier runtom i världen.
Bertil Åkesson hade vida internationella samarbeten, i Europa och USA. Hans kontakter kom yngre kollegor till del genom entusiastisk uppmuntran och förmedling av besök på viktiga utländska institutioner.
I Sverige bidrog Bertil Åkesson till uppbyggnaden av Tjärnölaboratoriet och handledde ett antal doktorander. Han var även verksam vid Kristinebergs marina forskningsstation.
Inte långt därifrån finns Högby, den kära boning där familjen sedan 1966 tillbringat sommaren bland Bohusbergen, i en under Bertils gröna fingrar prunkande trädgård.
Bertil Åkessons zoologiska verksamhet dominerades av forskning. Närmare pensioneringen var han ämnesföreträdare och prefekt. Han var även handledare och universitetslärare.
I allt var Bertil saklig, rak och oväldig, effektiv, positiv, stödjande, med mycken humor som bidrog till att lösa eventuella knutar, ofta med ett rungande glatt skratt.
Vi är många som saknar vår gode arbetskamrat och forskarkollega Bertil, hans glada humör och positiva livssyn, med rundhänt utdelning av egenodlade klassiska äppelsorter, och obetvinglig forskarentusiasm inför minsta mask.
Malte Andersson
Christer Erséus
Gå till toppen