Vi har förtydligat vår personuppgiftspolicy. Vill du veta mer om hur vi hanterar personuppgifter och cookies - läs mer här.
Familj

Åke Bjerstedt

Åke Bjerstedt, 83 år, Malmö, har avlidit. Hans närmaste är hustrun Kajsa, sönerna Sven och Staffan med familjer samt systern Christina med familj.

Professor emeritus Åke Bjerstedt, en världsmedborgare och fredsforskare, har gått ur tiden.
Tidigt visade han stor arbetskapacitet och disputerade redan vid 26 års ålder. Åke tillträdde 1962 en professur i pedagogik vid Lärarhögskolan i Malmö.
Han byggde upp en forskningsinstitution i pedagogik från grunden som snart erhöll betydande forskningsresurser inom området för praktisk pedagogik och specialpedagogik.
Projekt om språk- och matematikundervisning ledde till påtagliga förbättringar av skolans undervisning, och forskningsmedel för projekt om social utveckling i skolan, kreativitet, studerandedemokrati och medinflytande bidrog också till skolans förbättring.
Hans egen forskning rymde mångfald, både till volym och innehåll. I Lunds universitetsbiblioteks dataregister återfanns 1995 drygt 300 titlar av hans penna, vilket innebär ett snitt på cirka tio publikationer per år – utöver publiceringar i tidskrifter och antologier.
Åke gjorde också forskarvärlden en ovärderlig tjänst som dokumentalist med återkommande färska årsberättelser vid sidan av flerårsöversikter om vetenskaplig litteratur inom området pedagogik.
Under senare år ägnade han alltmer tid åt den forskning som låg honom närmast om hjärtat, nämligen freds- och framtidsberedskap, fredsfostran och fredsundervisning, ofta kallat världsmedborgaransvar.
Detta forskningsintresse innebar dock inte att Åke försummade deltagande i vardagens händelser, såsom engagemang i internationella barnbyar.
Fredsforskningen ingick i ett omfattande internationellt nätverk som till stor del byggdes upp genom Åkes olika initiativ. Hans insats på fredsfostrans område är unikt.
Under en av sina forskningsresor till USA fick Åke möjlighet att i Washington ingå i den stora folkmassa som vid Lincoln Memorial för nästan exakt femtio år sedan lyssnade till Martin Luther Kings aldrig glömda tal: ”I have a dream …”, den 28 augusti 1963.
Som handledare visade han tilltro till sina många doktorander. Han var vidsynt och visade fullt förtroende för den forskarstuderandes egen förmåga att arbeta och tänka.
Det fanns ytterligare en sida hos denne man. Han hade en humoristisk talang av högsta klass som kom fram vid festliga tillfällen. Vi väntade då alla på Åkes underfundiga tal och utdelning av lustiga presenter inhandlade på olika håll i världen. Det var verkligen högtidsstunder på dessa institutionsfester!
Åke Bjerstedt var en toleransens förkämpe och en fredens man. Han framhävde aldrig sin egen person, men han hade mycket att lära oss, adepter och kolleger, både som pedagogikforskare och som människa.
Vi är många som tänker på honom med stor tacksamhet.
Horst Löfgren
professor emeritus
Jerry Rosenqvist
professor emeritus
Gå till toppen