Sverige

Polisen släpper registerrapport

Minst 626 personer i det så kallade romska registret förekommer också i registren över misstänkta eller dömda för brott. Det konstaterar Skånepolisen i sin granskningsrapport i dag.

Polishuset i Lund, där registret över romer upprättades.Bild: Arkivfoto: Johan Bävman
Tidiga uppgifter under onsdagen till Sydsvenskan angav att hälften av personerna i registret över romer kunde knytas till någon slags brottslighet - antingen som dömda eller ”skäligen misstänkta”. När Skånepolisens granskningsrapport offentliggjordes klockan 13 på onsdagen framgick det att polisen valt att titta närmare på 1 235 personer av de totalt 4 700 som förekommer i rom-registret.

Av dem förekommer 626 personer i antingen misstankeregistret eller belastningsregistret - hälften av dem som nu stickprovskontrollerats.

Bara det gör att det var riktigt att upprätta registret, enligt polisledningen. Och i rapporten förnekar biträdande länspolismästare Hans Nordin att etnicitet över huvudtaget registrerats. Så här står det i rapporten:
”Uppgiftssamlingen är inte grundad på släktskap och inte heller på etnicitet. Det förekommer uppgifter om enskildas släktförhållande där det bedömts motiverat. De uppgifterna förekommer för att klarlägga nätverk av olika slag. Således kan effekten av att kartlägga kriminella nätverk vara att det finns flera enskilda som tillhör en viss nationalitet eller en etnisk grupp i en uppgiftssamling. I den här aktuella uppgiftssamlingen förekommer enskilda av olika nationalitet och olika etnisk tillhörighet.
Uppgiftssamlingen är inte heller sökbar på begrepp som visar på till exempel nationalitet eller etnisk tillhörighet. Sammanfattningsvis är det alltså inte fråga om en uppgiftssamling som i något avseende grundar sig på etnisk tillhörighet.”
Bland annat hänvisar polisen i rapporten till utredningen av en stor bedrägerihärva som gällde fakturabedrägerier i stor omfattning, ett ärende som lett fram till åtal mott 22 personer som ställs inför rätta i Malmö under torsdagen.
Enligt polisen ska det ha funnits delar av fyra släkter från Italien, Polen, forna Jugoslavien och Rumänien bosatta i Staffanstorp.
Några av dem var kriminellt belastade. Det fanns uppgifter om att de beväpnat sig med automatvapen och att det fanns en konflikt mellan olika grupper.
I sitt svar till SIN skriver Skånepolisen om ett operativt ledningsgruppsmöte i Lund den 6 juli 2011.
Under det mötet diskuterades uppgifter om situationen i Staffanstorp. Efteråt startades uppgiftssamlingen "Konflikt, Staffanstorp romer".
En särskild del av polisens svar till SIN ägnas de många registrerade barnen, drygt 1 000 barn under 15 år. Att de funnits med har inte betytt att poliser bedömt att de begått brott eller förväntats begå brott, understryker polisen.
Men barn kan användas som redskap för andras kriminalitet, till exempel bära narkotika, skriver Skånepolisen, som också pekar på att barns identitet ibland behövts för att klarlägga vissa vuxna personers identitet.
Hundra anställda inom polisen har haft tillgång till det uppmärksammade registret.

Misstankeregistret

Här registreras människor som är skäligen misstänkta för inblandning i brottslighet. Det krävs inte mycket till bevis för att bli "skäligen" misstänkt.

Belastningsregistret

Här registreras den som straffats för brott eller fått åtalsunderlåtelse - dom, beslut, åklagares strafföreläggande, polisens ordningsbot.
Läs alla artiklar om: Registret över romerna
Gå till toppen