Vi har förtydligat vår personuppgiftspolicy. Vill du veta mer om hur vi hanterar personuppgifter och cookies - läs mer här.
Lund

Så ska Lund delas i 29 delar

Lund har inte några officiella stadsdelar idag.
Stadsingenjör Jonas Andreasson vill ändra på det.

Heter det Galjevången eller Tuna? Var går egentligen gränsen mellan Klostergården och Sankt Lars? Hur stort är Väster? Är Annehem en egen stadsdel eller en del av Norra Fäladen?
Gränserna för och namnen på Lunds stadsdelar är inte fastslagna officiellt. Ibland kan samma område kallas olika saker. De geografiska skiljelinjerna är flytande och en benämning kan inkludera mindre delområden. Ofta ändras både gränser och namn med tiden.
– När vi tittar på gamla namn på kartor känner man ibland inte alls igen sig. Vi har hittat alla möjliga konstiga namn, säger stadsingenjör Jonas Andreasson.
Men nu planerar kommunen att ge Lunds stadsdelar både tydliga gränser och namn. På senaste byggnadsnämndsmötet presenterades en skiss där Lund delas in i 29 stadsdelar som förs samman till fem större områden: Centrum, Öster, Väster, Norr och Söder.
– När städer växer till viss storlek behöver man definiera klart avgränsade områden som man beskriver, säger Jonas Andreasson, som har tagit fram förslaget.
Han menar att det utan fastställda gränser ibland blir luddigt vilka områden man talar om.
– Till exempel Tuna och Galjevången – två namn på samma område. Varför är det så? Och var går gränsen? Ja, det är lite olika var det har slutat under åren. Man använder olika begrepp för samma plats. Den här otydligheten vill vi bli av med.
Ytterligare en anledning till förslaget är att en annan indelning av Lund som redan finns av en del har uppfattats som en uppdelning i stadsdelar. Bland annat använder Wikipedia den indelningen. Jonas Andreasson menar att den indelning som finns är bra för statistiska ändamål, men inte beskriver staden korrekt geografiskt. Han försökte få Wikipedia att ändra sitt sätt att kategorisera staden, men eftersom kommunen inte fastslagit någon annan indelning vill Wikipedia inte göra det.
– Vi måste göra en indelning som är beslutad, för annars kommer folk på sikt att börja arbeta in en sådan här modell, som är jättebra för statistiska ändamål, men inte bra för att beskriva staden ur ett geografiskt perspektiv, säger Jonas Andreasson.
Det har inte varit helt enkelt att avgöra vilka namn områdena ska få och var gränserna ska gå.
– Om man tittar på Norr så finns ju Annehem som namn på ett område där. Men det tar vi inte med. Vi kallar det istället bara för Norra Fäladen, som ett jätteområde. Annehem finns ändå kvar inne i Norra Fäladen. De andra namnen försvinner inte, fast vissa kommer inte att vara fastställda.
Ett annat område som är lite knepigt är Väster, som ju används som stadsdelsnamn idag. I förslaget inkluderas flera områden som visserligen ligger i den västra delen av staden, men som av många inte skulle uppfattas som Väster, i det större området Väster. Det område som av de flesta idag kallas för Väster är i sin tur uppdelat i några andra stadsdelar i förslaget: Klosterhusen, Papegojelyckan och Rådmansvången.
Byggnadsnämndens ordförande Christer Wallin (M) betonar att planerna är i ett tidigt skede och att inga beslut ännu är fattade.
Gå till toppen