Skåne

Vänder allt upp och ner

De gör inte läxorna när de kommer hem från skolan – de tittar på Youtube. Där förklarar deras lärare det nya som de ska lära sig.

Det är en disig höstdag i Perstorp. Utanför klassrumsfönstren dånar den tunga godstrafiken fram på Väg 21 mellan Helsingborg och Hässleholm. Här inne arbetar gymnasieläraren Johan Cheander med att lära treorna på Perstorp Gymnasium den avancerade matte som de enligt läroplanen ska kunna. Men han jobbar inte som andra lärare. Han står inte vid katedern och föreläser.
När hans elever sätter sig tillrätta i klassrummet har de redan sett och hört honom förklara de nya saker som klassen ska jobba med idag. Det har de gjort därhemma, i lugn och ro framför studiedatorn. När de kommer till lektionen nästa dag har de redan sett och hört, och förhoppningsvis förstått.
I klassrummet kan Johan Cheander testa hur mycket de har förstått genom att ställa några kontrollfrågor, som eleverna svarar på via nätet. Om inte alla svarar rätt får eleverna diskutera med varandra tills de kommer fram till det korrekta svaret.
– Jag känner ingen annan som pluggar såhär, men fler borde göra det, säger Rebecka Schmidt, som flyttade från Billeberga till Perstorp för att gå på just det här gymnasiet.
– Undervisningen blir mycket roligare, och man kan spela upp lärarens förklaring flera gånger tills man har förstått. Det betyder jättemycket att kunna ta undervisningen i sin egen takt, och när man har prov är det bara att gå tillbaka och kolla – hur var det nu?
Undervisningsmetoden flippat klassrum – efter engelskans ”flipped classroom” är fortfarande ovanlig i Sverige. Men allt fler får upp ögonen för fördelarna.
– Den viktigaste skillnaden mot traditionell undervisning är att eleverna är förberedda när de kommer till klassrummet, säger gymnasieläraren Johan Cheander. I traditionell undervisning skulle jag stå vid katedern och prata i tjugo minuter innan vi kom igång med övningar. Nu kan vi komma igång direkt.
Johan Cheander har en egen blogg där han lägger ut lektionerna, eller föreläsningarna.
– Jag gör en liten tankekarta på min blogg. Till den kopplar jag oftast en film, där jag berättar vad de ska göra. Till idag har de till exempel tittat på radianen och ekvationslösningar. Och det som är bra med det här sättet att undervisa är att bloggen försvinner inte. Den ligger kvar, och de kan alltid gå tillbaka och titta igen om de är osäkra.
Han gör inte alltid egna filmer:
– Det finns redan många sådana här små föreläsningar på Youtube, så ibland länkar jag bara till ett klipp. Det kan ju vara skönt för eleverna att få höra en annan röst ibland.
– Vi har fördelen av att eleverna har datorer, men det hade kunnat gå med böcker och papper också. ”Flippen” är att vi vänder på undervisningssituationen, och det gör att vi tjänar mycket tid. Eleverna kommer igång direkt, och jag får mer tid till att gå runt i klassrummet för att prata med eleverna och se att de har fattat det rätt.
Perstorp Gymnasium grundades 1996 av Perstorp AB som framställer specialkemikalier till industrin. Gymnasiet, som bara har en klass i varje årskurs, är specialiserat på de naturvetenskapliga ämnena, framförallt kemi; utbildningen fungerar som en lokal rekryteringsbas. Eleverna kommer från hela regionen.
– De kan bli kemiingenjörer om de väljer att läsa vidare. Eller så kan de gå ut i industrin och jobba som operatörer. Sommartid är många av våra elever med och håller igång verksamheten, berättar Johan Cheander.
Han har använt metoden med flippat klassrum i ett par år, och det är han inte ensam om på skolan.
– När det kommer nya saker som verkar bra vill vi gärna ligga i framkant. Jag tror nog att våra elever är mera problemlösningsinriktade än elever som läser matte på ett traditionellt sätt. Och jag är övertygad om att de är mera kreativa än vad eleverna blev av den undervisning som fanns när jag gick i skolan.
Det här sättet att undervisa startade i USA för bara några år sedan. I Sverige tillämpas den av enskilda lärare här och där. Johan Cheander känner sig inte ensam:
– Det finns en grupp på Facebook där vi tipsar varandra, diskuterar och utbyter erfarenheter. Jag har en känsla av att detta är en rörelse på frammarsch, den sprids snabbt på sociala medier.

Vänder på skolan

Den traditionella skolan innebär att läraren går igenom ett nytt kapitel i klassrummet, och att eleverna sedan övar eller läser på hemma.
I det flippade klassrummet får eleverna lärarens genomgång hemma på en blogg i datorn med länkar till text, bilder och filmklipp. När de sedan ses i klassrummet har de gemensamma övningar.
Gå till toppen