Vi har förtydligat vår personuppgiftspolicy. Vill du veta mer om hur vi hanterar personuppgifter och cookies - läs mer här.

Skarp kritik mot romregister

Skånepolisen bröt mot lagen i massregistreringen av romer. Men inte därför att registret var etniskt, utan för att integritetsskyddet sattes ur spel.

Under en dryg månad har den statliga Säkerhets- och integritetsskyddsnämnden (Sin) försökt gå till botten med hur lagligt eller olagligt Skånepolisens omstridda romregister varit.
När nämnden offentliggjorde sin rapport under fredagen ägnades stort utrymme åt att belysa hur det gick till 2011 när 4 741 personer hamnade i ett och samma register. Först kom personerna in i en excelfil, "Konflikt, Staffanstorp romer". Därefter inkorporerades de i ett större register som kallades "Kringresande".
De allra flesta registrerade är romer, men etniciteten har inte angivits. Sin bedömer att kriminalitet spelat större roll än etnicitet i registreringen.
"Det finns åtskilliga personer i uppgiftssamlingen som är av romsk härkomst och många personer borde inte ha registrerats", skriver Sin. "Detta kan ge intryck av att enbart etniciteten har varit orsaken till registreringen."
I en sammanfattande kommentar slår nämnden dock fast att registret inte bara bygger på etnisk härkomst, utan även på välgrundade misstankar om begången eller befarad brottslighet – eller "släktskap med sådana personer", som det heter i uttalandet.
Skånepolisens ledning ser den slutsatsen som ett bevis för att romregistret visserligen strider mot polisdatalagen, men att det inte står i strid med Europakonventionen och andra dokument som lagstadgar om mänskliga rättigheter.
– Jag ser det som allvarligt att vår registervård inte fungerat, men vi har fått ett kvitto från Sin på att vi inte registrerar personer enbart utifrån etnicitet. Det är en oerhört grov anklagelse som vi nu kan lämna bakom oss, säger Monica Nebelius, chefsjurist på Skånepolisen.
Nämnden slår fast att romregistret upprättats utifrån legitima grunder, men att det inte är tillräckligt för att ett detaljerat personregister ska vara lagligt. Eftersom det kritiserade reomregistret växt över alla sina breddar betecknar Sin det som en "bra att ha"-uppgiftssamling.
Enligt Sin är Skånepolisens behandling av registret olaglig i flera avseenden. Nämnden listar sex uppenbara felaktigheter:
• Syftet med registret har varit för brett.
• Behov har saknats av att registrera alla dem som ingår i registret.
• Sambanden mellan brott och registrerade är otydligt.
• Någon loggning har inte gjorts när personuppgifterna behandlats.
• Gallringen har varit otillräcklig.
• Det framgår inte vilka registrerade som ej är misstänkta för brott.
Allt detta har enligt nämndens uppfattning satt integritetsskyddet ur spel.
Sin tänker nu följa upp sitt uttalande med en granskning av vilka åtgärder som Skånepolisen vidtar.
Gå till toppen