Sverige

Höjd åldersgräns för gratis preventivmedel

Region Skåne höjer åldersgränsen för avgiftsfria preventivmedel till 25 år nästa år. RFSU är positivt till subventionen men efterlyser ett bredare utbud av p-medel.

Åldersgränsen för kostnadsfria preventivmedel i Skåne ligger idag på 20 år. Från och med den 1 januari nästa år höjer alltså Region Skåne åldersgränsen till 25.
– Det är ett viktigt led i arbetet att kunna få tag i preventivmedel men också att kunna förebygga oönskade graviditeter, säger regionrådet Birgitta Södertun (KD).
Eftersom varje landsting själva beslutar om subventionen har skillnaderna varit stora runtom i landet. Sveriges kommuner och landsting (SKL) antog tidigare i år en rekommendation angående p-medelssubvention för att försöka minska skillnaderna.
– För att underlätta den här harmoniseringen så har vi valt att ansluta oss till den rekommendationen, säger Birgitta Södertun.
I SKL-rekommendationen, som allt flera landsting ansluter sig till, ingår en 25-årsgräns, en maximal kostnad på 100 kronor per år samt att p-medlen ska ingå i läkemedelsförmånen.
Men i Skåne har preventivmedlen varit avgiftsfria hittills. Och kommer fortsätta att vara så.
– Vi behåller det som vi är lite unika med, att det är kostnadsfritt, säger Birgitta Södertun.
Subventionen omfattar alla preventivmedel – så som p-piller, p-spruta, hormonspiral samt p-stav – som har godkänd indikation som preventivmedel och ingår i läkemedelsförmånen. Kondomer är sedan tidigare gratis.
– Vi behöver lägga till pengar i budgeten för det här. Det handlar om ett par tre miljoner som vi skjuter till för 2014, säger Birgitta Södertun.
RFSU är positiv till ändringen och har kallat SKL-rekommendationen ”ett stort steg framåt”. Men de är samtidigt kritiska till att utbudet av tillgängliga preventivmedel begränsas till de som ingår i läkemedelsförmånen.
– Det gör att det blir ett begränsat antal sorter. Det finns inget preventivmedel som passar alla. Och ligger ett preventivmedel som passar en själv utanför det så måste man bekosta det själv. Då blir det en fråga om vilken privatekonomi man har, säger RFSU:s förbundsordförande Kristina Ljungros.
Gå till toppen