Vi har förtydligat vår personuppgiftspolicy. Vill du veta mer om hur vi hanterar personuppgifter och cookies - läs mer här.

Debattinlägg: ”Internet behöver ett fredsprojekt”

I en tid präglad av näthat, nätkrig och nätattacker behövs ett fredsprojekt för internet. Piratpartiet vill lyfta frågor om förtroende, tillit och fred i valkampanjen 2014.
Det skriver Amelia Andersdotter, EU-parlamentariker för Piratpartiet, med anledning av att det idag är sex månader kvar till Europaparlamentsvalet.

Amelia Andersdotter
Sex månader före valet ser det ur piratpartistiskt perspektiv dystert ut i informationspolitiken.
Snowdenläckorna, EU:s nya personuppgiftslag, IT-säkerhetsproblem och vårdhaverier gör inte debattklimatet särskilt muntert.
Samtidigt som justitieutskottets vice ordförande Johan Linander (C) har annonserat att den svenska regeringen tänker ducka om integritetsfrågor i valkampanjerna 2014 – genom att tillsätta en utredning – jobbar samma regering emot den väl underbyggda lag till integritetens fördel – dataskyddsförordningen – som föreslogs av EU-kommissionen i januari 2012.
När försvarsmakten tränar nätkrig med dataspel, när Försvarets radioanstalt, FRA, sitter och spanar på hushållens elkonsumtion och Stockholms landsting misslyckas med vården är det svårt att se hur internet infriade drömmarna vi hade.
Internet är bra till mycket, men det är inte gjort för att hålla saker hemliga. Därför fungerar nätet bättre för fildelning än för hantering av patientjournaler.
Politiska ambitioner om en mer realistisk användning av internet, för saker det faktiskt är bra på, är helt frånvarande i svensk politik.
Men inte i EU.
Piratpartiet har under två års tid arbetat hårt för att stärka integritetsskyddet i EU. Dataskyddsförordningen som föreslogs 2012 är en gedigen omarbetning av personuppgiftsskyddet grundat på nästan två decenniers utredningar och forskning.
Svenska folkpartister och moderater har i parlamentet arbetat emot förslaget, som Sveriges regering nu också hjälper till att blockera i ministerrådet.
Att man här är medvetna om att man inte har väljarnas stöd är tydligt.
I Sverige vill exempelvis Kristdemokraterna begränsa svenska myndigheters möjlighet att sälja personuppgifter till företag. I Bryssel, där frågan behandlas, har de varit tysta.
Centerpartiet vill bli av med datalagring i Sverige, men är tysta i Bryssel, där frågan avgörs.
Lyckligtvis är vi inte utlämnade till Centerpartiets goda vilja. Datalagringsdirektivet är överklagat till EG-domstolen av en österrikisk grupp. Förhandsavgörande väntas den 12 december och antas bli kritiskt.
I Sverige har dock anpassningen, trots direktivets osäkra framtid, gått långt. Svenska nätägare har exempelvis redan börjat köpa tjänster från specialiserade datalagringsföretag som själva framhåller att deras tjänster lever upp till Säpos krav.
Att integritet och datasäkerhet inte står högt i kurs hos svenska myndigheter är tydligt även inom andra områden.
Våra polismyndigheter och FRA skapar genom sina verksamheter en marknad för en ”osäkerhetsindustri” som verkar emot medborgarnas rättfärdigade intresse av pålitlig infrastruktur. Osäkerhetsindustrin erbjuder övervakning, hackning och nätfiske åt polisen.
För de mer pålitliga företagen uppstår stora problem när de tvingas vidta åtgärder som skadar kundernas förtroende. Det är kostsamt, och det skapar osäkerhet. Det är därför teleoperatörer den här veckan har reagerat starkt mot polisens nya önskemål.
Om Centerpartiet hade ett genuint intresse av nätfred skulle de, med två ministrar på näringsdepartementet, ha goda möjligheter att göra något åt saken. Det har man antingen inte förstått, eller så finns inget intresse.
Den ena handen tycks inte veta vad den andra gör. Så undergräver politiker sin egen trovärdighet i viktiga värderingsfrågor.
Många problem med osäkerhetsindustrin skulle kunna åtgärdas i ett nätsäkerhetsdirektiv. Kommissionen har föreslagit ett sådant, men missar att föreslå de åtgärder som hade varit relevanta.
Rätt sätt att hantera detta, och det som Piratpartiet vill göra, är att åtgärda kommissionens missar.
I Sverige skickades direktivet om nätverkssäkerhet till försvarsutskottet i riksdagen, trots att försvarsutskottet är illa rustat att hantera näringspolitiska frågor. Det gör att Sveriges politiker har dåliga förutsättningar att åtgärda några problem.
Men trots alla dessa problem finns det ljuspunkter. Vi i Piratpartiet har lyckats bygga allianser med parlamentariker i andra EU-länder för en framtida upphovsrättsreform.
Internet har många positiva användningsområden, och informations- och kulturutbyte är otvivelaktigt det bästa. Mer kultur som bättre delas gör att förståelse, interaktion och vänskap underlättas.
I en tid präglad av näthat, nätkrig och nätattacker behövs ett fredsprojekt för internet som värdesätter kunskap, gemenskap och vänskap.
Vi behöver politiska ledare som vågar välja en fredlig framtid. Till skillnad från regeringspartierna vill vi inte sopa undan integritetsfrågorna och gömma dem i utredningar, i hopp om att de inte kommer upp i valrörelsen. Vi vill istället ha frågor om förtroende, tillit och fred som centrala teman i valkampanjen 2014. Det hoppas vi att även andra vill.
Amelia Andersdotter
Amelia Andersdotter är Europaparlamentariker och företräder Piratpartiet.
Gå till toppen