Vi har förtydligat vår personuppgiftspolicy. Vill du veta mer om hur vi hanterar personuppgifter och cookies - läs mer här.
Nyheter

Byteshandel kan lyfta hamnen

Den nya hamnen beräknas stå klar år 2020.
– Men frågan är hur vägen till hamnen ska dras, säger Tommy Halén, vd för Trelleborgs hamn.

I stor politisk enighet fattades beslutet att flytta hamnen österut. Just nu är det nya hamnområdet en gigantisk byggarbetsplats där det är tänkt att fyra nya kajer ska ta emot de så kallade ropax-fartygen. Ropax står för kombinationen passagerarfärjor och gods. Bland annat lägger världens största tågfärja till här.
Tommy Halén säger att anledningen till hamnutbyggnaden är fartygens storlek.
– I dag kan vi ta emot fartyg som är max 200 meter men kunderna vill kunna använda fartyg som är 240 meter, säger han.
Så bygget började med nya vågbrytare, 540 meter ut från land. Den ena är två kilometer lång, den andra en kilometer. Till det behövdes 600 000 ton sten som fraktades på fartyg från Halmstad. Där innanför muddrades 1,2 miljoner kubikmeter botten som sedan användes som fyllnadsmaterial till det nya hamnområdet som är 500 000 kvadratmeter stort. Det är som nära femtio fullstora fotbollsplaner. Det som återstår är ett 70 centimeter tjockt lager krossten som ska bilda den hårda ytan i hamnområdet.
Den första nya kajen, nummer 10, ska stå klar i september nästa år. Om inte, fryser EU sitt bidrag om 78 miljoner kronor. När en ny kaj är klar är tanken att en gammal stängs.
Men hamnens utbyggnad handlar om ett mycket större pussel än så. Den stora frågan är hur de 2 000 fordonen ska ta sig till hamnen.
– Kommunen har inte satt ner foten än och sagt att här ska vägen gå. Billigaste alternativet verkar vara att bygga vägen på utsidan järnvägen säger Tommy Halén.
Politikerna sa ja till hamnens flytt och utbyggnad utan att ha en färdig plan för tillfarten. Eller så var det underförstått att en ny ringväg norr och öster om Trelleborg måste byggas.
Om det inte blir en ringväg innebär det att alla tunga transporter till och från hamnen kommer att gå rakt igenom hela centrala Trelleborg.
I den stora planen ingår att öster om Trelleborg ska ett lastbilscenter, eller truckcenter som det heter på hamnspråk, byggas. Där ska 600 lastbilar kunna stå – samtidigt, alltså de ska inte ställas upp nere vid hamnen som idag.
– Vi vill inte ha någon parkeringsplats på en sjötomt, säger vd:n.
Men frågan är alltså hur lastbilarna ska köra in i hamnen. Oavsett alternativ kommer det att påverka befintlig bebyggelse.
Men planerna slutar inte där. Tanken är att marken där nuvarande hamnen ligger ska bli bostäder, Sjöstaden kallad.
– Jag hoppas att köparen är ett konsortium, alltså någon som också kan bygga ringvägen. Vi kan tänka oss en byteshandel, säger Tommy Halén.
På det nya hamnområdet ska en kombiterminal byggas och en anläggning för att rena dagvattnet från staden. Den ska drivas av sex mindre vindkraftverk tillverkade av FMT i Trelleborg.
– Det är vår vision fram till 2020 men det förutsätter en ringväg, säger Tommy Halén.
Hamnbolagets vd Tommy Halén menar att en ringväg även avlastar övrig genomfartstrafik, det handlar om 13 000 fordon per dygn, säger han.
Hamnbolagets vision för hela det nya hamnområdet med bland annat bostäder i det som kallas Sjöstaden.

Trelleborgs hamn

Ägare: Trelleborgs kommun.
Styrelsen i Trelleborgs Hamn AB:
Ordförande: Jan Isaksson (M), vice ordförande Catherine Persson (S).
Ledamöter: Johnny Nilsson (S), Mats Nilsson, Reinhart Teltscher, Åke Svensson (KD).
Antal fartyg per dygn: 36 in- och utgående, ska bli 40.
Kostnad: 752 miljoner kronor varav 335 miljoner är lån, enligt Hamnbolaget.
Gå till toppen