Malmö

Ny Centralstation växer fram

Från mitten av december öppnas nya cykelvägar och en
ny busshållplats. Och under våren händer det fler saker.

– Fram ska träda en liten diamant, vi återtar den forna glansen i modern skepnad, säger Ola Gunnefur på Jernhusen.
Det putsas, målas och svetsas runt hela Centralstationen. Bakom byggställningarna iordningställer Jernhusen den gamla stationsbyggnaden från 1850-talet. I mars ska allt vara klart. Då ska nio butiker och restauranger ha flyttat in, och kontoren på våningarna ovanför stå färdiga.
Alla nya cykelbanor runt Centralen öppnar den 12 december. Gatan mitt emot Börshuset blir nu en cykel och gångväg. Släppa av passagerare får man göra på stationsbyggnadens norra sida.
Nya cykelbanor, som framför allt kommer att underlätta för pendlare som kommer österifrån, öppnas längs norra sidan av kanalen.
I januari eller februari öppnas det underjordiska cykelgaraget med fönster ut mot kanalen. Samtidigt plockas cykelpontonen bort. Det nya garaget ska liksom Hyllie och Triangeln erbjuda både lounge och duschmöjligheter. Ovanför, där pågatågen tidigare stannade, byggs nya cykelställ.
Längre ut mot kanalen öppnar den nya busshållplatsen för regionbussar den 15 december. Hittills har de stannat utanför Savoy på Norra Vallgatan.
Gå till toppen