Malmö

Kvinnors arbetsmiljö sämst

– Kvinnor har 40 procent större ohälsa än män. Inte allt, men en del, beror på arbetsliv och arbetsskador, säger Mats Ryderheim, chef på Arbetsmiljöverket i Malmö.

I 26 av Sveriges 30 största yrken råder en ojämn könsfördelning.
2011 gav regeringen Arbetsmiljöverket i uppgift att utveckla och förbättra kvinnors arbetsmiljö.
Runtom i landets kommuner besöker Arbetsmiljöverket en arbetsplats med kvinnlig respektive manlig dominans.
I Malmö har inspektioner under hösten gjorts på mansdominerade kommunteknik och kvinnodominerade hemtjänsten i stadsområde norr (Centrum och Kirseberg).
På båda arbetsplatserna har arbetsmiljöinspektörerna träffat arbetstagare och chefer i fördjupade intervjuer. Arbetsmiljöverket har hittat grundläggande skillnader i förutsättningarna på de två arbetsplatserna, som båda finansieras av Malmös skattebetalare.
– Att ringa in vikarier får man göra själv i hemtjänsten. På kommunteknik finns någon jourhavande person för det, säger Mats Ryderheim.
Han pekar på fler skillnader. När hemtjänstens personal städar sina egna lokaler, har kommunteknik extern städning.
– Personalen på kommunteknik får vaccinationer, eftersom de hanterar hundbajs och sopor. På hemtjänsten får personalen inte det, trots smittexponeringen även här.
Mats Ryderheim söker förklaringar till skillnaderna.
– Beror det på att kvinnor är ett mer tåligt släkte? Är det kulturella skillnader? Beror det på att män inte accepterar lika mycket som kvinnor? Det är frågor man ställer sig.
– Med min erfarenhet påstår jag att kvinnor i hemtjänsten ofta jobbar under förutsättningar som en man inte skulle acceptera. Det är en signal om att något är galet.
Totalt har Arbetsmiljöverket fått 20,5 miljoner kronor för att genomföra projektet ”Hållbar arbetsmiljö med kvinnor i fokus”. Malmö är kommun nummer 51 som inspekteras. Fler kommuner ska inspekteras nästa år, innan en slutrapport publiceras våren 2015.
Gå till toppen