Vi har förtydligat vår personuppgiftspolicy. Vill du veta mer om hur vi hanterar personuppgifter och cookies - läs mer här.
Aktuella frågor

Debattinlägg: ”Hellre än att fatta beslut som är viktiga för Sverige gör de upp med Sverigedemokraterna.”

Att brytpunkten höjs är viktigt av flera skäl. Det ökar antalet arbetade timmar, det uppmuntrar utbildning och entreprenörskap och det ger en viktig injektion i den svenska ekonomin. Genom ett nytt utskottsinitiativ ger S ett rejält handslag åt SD och tar in partiet i budgetvärmen, skriver Olof Lavesson (M), riksdagsledamot från Malmö och ledamot i näringsutskottet.

Idag debatterar riksdagen oppositionspartiernas förslag – ett nytt initiativ som stöds av en majoritet i finansutskottet – att åter sänka brytpunkten för den statliga inkomstskatten.
En ohelig allians av socialdemokrater, sverigedemokrater, miljöpartister och vänsterpartister vill upphäva det budgetbeslut som riksdagen fattade för två veckor sedan och som hade gett över en miljon svenska löntagare en skattelättnad vid årsskiftet.
Socialdemokraterna vill gärna ge bilden av att detta är en reform som endast berör ett fåtal höginkomsttagare.
Inget kunde vara mer fel.
Skåne skulle drabbas hårt av oppositionspartiernas förslag. Bara i sydvästra Skåne, eller Stormalmö som det definieras av SCB, är det 71 100 löntagare som berörs. Det innebär konsekvenser för var femte person i sysselsättning. Den höjda brytpunkten skulle exempelvis ge en avdelningschef på en vårdavdelning sänkt skatt med 208 kronor i månaden, en psykolog 128 kronor i månaden och en högskolelärare 252 kronor i månaden.
För 7 480 personer i Stormalmö handlar det om huruvida de över huvud taget ska betala statlig inkomstskatt eller inte.
Att brytpunkten höjs är viktigt av flera skäl. Det ökar antalet arbetade timmar, det uppmuntrar utbildning och entreprenörskap och det ger en viktig injektion i den svenska ekonomin.
Det ska också ses som en del i de åtgärder som finns i årets budget för att stärka hushållens ekonomi och bygga vidare på arbetslinjen.
Totalt satsar alliansen 20 miljarder kronor på att göra det mer lönsamt att arbeta, sänka a-kasseavgifterna, sänka skatten för pensionärer och förbättra bostadsbidraget.
Vikten av att höja brytpunkten för statlig inkomstskatt har förts fram av såväl TCO som Saco, vilka också har välkomnat alliansregeringens förslag.
”En höjning av brytpunkten gör att folk blir villiga att arbeta mer, ta på sig mer ansvar och långsiktigt skaffa sig en bättre utbildning”, sade Sacos ordförande Göran Arrius till SVT i måndags. Enligt Arrius är det hälften av Sacos medlemmar som berörs.
Även Socialdemokraterna vet detta. Precis som de visste det när de höjde brytpunkten år 2000, gjorde om det år 2001 och sedan höjde brytpunkten ytterligare en gång år 2002.
Denna gång väljer partiet dock partinyttan före samhällsnyttan. Hellre än att fatta beslut som är viktiga för Sverige gör de upp med Sverigedemokraterna om att sparka regeringen på smalbenet.
Det oroväckande är att S gör det på ett ytterst tveksamt sätt. Det finanspolitiska ramverket innebär att riksdagen tar ett samlat beslut om budgetens totala utgifter och inkomster. På så sätt motverkas att tillfälliga riksdagsmajoriteter lägger till eller tar bort poster utan att ta ansvar för helheten.
Under ramverkets snart tjugoåriga historia har det aldrig hänt att riksdagen tagit ett initiativ på detta sätt. Det som oppositionspartierna nu vill göra skulle äventyra den ordning som tjänat Sverige väl i tjugo år och som inte minst Socialdemokraterna tidigare varit väldigt stolta över. Detta är anmärkningsvärt.
De reformer som Socialdemokraterna har motsatt sig i alliansregeringens budget är dels ett femte jobbskatteavdrag, som framför allt kommer att ge låg- och medelinkomsttagare mer kvar av lönen, och dels den höjda brytpunkten för statlig inkomstskatt. Men genom att nu endast gå fram med förslag som rör den statliga inkomstskatten skräddarsyr S sina förslag för att passa Sverigedemokraterna.
Det parti som S aldrig, aldrig någonsin skulle kunna tänka sig att samarbeta med ger man nu ett rejält handslag och tar in i budgetvärmen. Så agerar inte ett ansvarsfullt parti och framför allt inte den som har ambitionen att vilja styra Sverige.
Olof Lavesson
Olof Lavesson (M) är riksdagsledamot i näringsutskottet.
Gå till toppen