Vi har förtydligat vår personuppgiftspolicy. Vill du veta mer om hur vi hanterar personuppgifter och cookies - läs mer här.
Familj

Olle Ahlström

Olle Ahlström, 86 år, Malmö, har avlidit.

Olle Ahlström, som var född i Lund, utbildade sig till civilingenjör vid KTH, Kungliga tekniska högskolan i Stockholm.
Han blev direkt efter sin examen anställd på Malmö gatukontor, en anställning som varade hela hans yrkesliv fram till pensioneringen 1993.
Olles speciella intresse- och kompetensområde var trafiktekniken och i synnerhet dess juridik. Därmed blev han delaktig i Malmös omfattande förändringar av trafiksystemen under flera decennier då mycket stora förändringar genomfördes.
Bland annat var han ansvarig för högertrafikomläggningen i Malmö 1967 och genomförandet av många nya trafiklösningar i samband med nya bostadsområden och omdaningen av Malmös trafiksystem.
Olle hade också ett stort personligt intresse i den spårbundna trafiken och ägnade bland annat en stor del av sin fritid åt att genomkorsa Europa via järnväg.
Han var även drivkraften i att skapa den museispårväg i Malmö, som idag är ett trevligt turistmål.
Olles kompetens togs också i anspråk i ett antal kommittéer och han var starkt engagerad i Kommunaltekniska föreningen i 55 år. Han ingick i många år i styrelsen och blev hedersledamot 1986.
Han var också redaktör för dess tidskrift ”Stadsbyggnad” under ett antal år på 1990-talet.
Olle var en mycket rak och tydlig person som med stor energi och stort engagemang tog sig an sina uppgifter. Detta tillsammans med hans varma och generösa läggning kryddad med stor humor gav honom många vänner.
Det är många medarbetare på gatukontoret som haft Olle som förebild och stöd i sin utveckling.
Han var en mycket lojal och respekterad företrädare för både staden och dess gatukontor.
Olle var mån om att vårda sin vänskap och även under senare år deltog han aktivt i de träffar som arrangerades. I den grupp av seniorer från gatukontoret som regelbundet träffas under gemytliga former, var Olle så sent som i somras den självklara medelpunkten.
Vi är många som delar saknaden av Olle med hans familj, men vi är också djupt tacksamma för många års vänskap och kollegialitet.
Rolf Jonsson
Leif Josefson
före detta gatudirektörer
Gå till toppen