Vi använder cookies för att förbättra funktionaliteten på våra sajter, för att kunna rikta relevant innehåll och annonser till dig och för att vi ska kunna säkerställa att tjänsterna fungerar som de ska. Läs mer i vår cookiepolicy.

Läsartext: Insändare Svar direkt: Ryktet om kritiken är kraftigt överdrivet

Sossar är ofta svåra att förstå i allmänhet, det gäller i synnerhet Socialdemokraterna på Norr.
Ibland ska man enligt S strunta i vad Länsstyrelsen (LST) säger och ibland ska man lyssna till varje stavelse de anför.

S-föreningen på norr undviker att lyfta fram de positiva åsikterna om planförslaget för Borgareparken, anser skribenten.Bild: Hussein El-Alawi
I sin insändare citerar man utvalda delar av LST:s remissvar och menar att det enbart handlar om kritik. Uppenbarligen har man inte läst, eller inte förstått svaret. Man undviker noggrant passusen ”…enligt ÖP bör förtätning och omvandling inom Lunds stad i första hand ske i strategiska lägen , såsom i Stadsdelscentrum”.
Där sammanfaller byggnadsnämndens synpunkter med LST:s.
Den nu föreslagna planen betyder att vi sparar på den värdefulla jordbruksmarken, vi skapar ett modernt och livskraftigt centrum, vi skapar större underlag för en bra kollektivtrafik, vi skapar nästan 150 nya bostäder och vi skapar en bra social miljö.
Vidare undviker S noga att beskriva de mycket positiva remissvaren från t ex socialnämnden, där inte minst den framtida förbättringen av den sociala miljön lyfts fram.
Man undviker också att kommentera de mycket positiva åsikter till den nya bebyggelsen som våra två största pensionärsföreningar (SPF och PRO) har framfört i bl a denna tidning.
I förvaltningens svar till LST:s remissvar påpekas de kompensatoriska åtgärder som ska vidtas med Borgareparken så grönytan avsevärt ökar istället.
Att kalla det för ”parkskövling” när vi avser att bebygga mindre än hundrastgården måste anses som ett hysteriskt tilltag i ljuset av att vi tillför prima parkmark istället. Borgareparken får en nettoutökning på drygt 4000 kvm.
Det är synd att S hellre tar kortsiktiga och opportuna ståndpunkter än att man försöka föra en vettig eller ens realistiskt politik. När all bostadspolitik handlar om högre, trängre och en enda upplåtelseform blir boendemiljön lätt stereotyp, och otrivsam. Med sossar vid rodret får vi alla bo mycket sämre och troligen betydligt dyrare.
Med Alliansen garanteras vi fortsatt bra boendemiljö, bra tillgång på bostäder till rimliga kostnader.
Gå till toppen