Malmö

Hindrades att be – kräver ersättning

Mannen upplevde att chefen gav honom extra många körningar för att hindra honom från att delta i fredagsbönen.
Nu krävs företaget på 20 000 kronor för brott mot diskrimineringslagen.

Mannen är praktiserande muslim och började köra transporter för Malmöföretaget för tre år sedan. Under våren förra året upplevde han att hans närmaste chef motarbetade att han skulle komma iväg till fredagsbönen i moskén i Malmö.
Mannen menar att han fick extra många körningar på fredagar för att hindras att gå till moskén.
Transportledaren ska redan på morgonen ha sagt att mannen inte skulle hinna till bönen på eftermiddagen. Under de andra dagarna hade transportledaren inga synpunkter på när mannen tog sin middagsrast.
Chauffören tog upp saken med företagets personalansvarige i maj förra året och denne lovade att lösa problemen. När ett år gått utan att mannen fått svar vände han sig till den ideella organisationen Malmö mot diskriminering, MMD.
Enligt diskrimineringslagen har en arbetsledare skyldighet att omedelbart utreda omständigheterna kring upplevda trakasserier och återkoppla till arbetstagaren om vilka åtgärder som kommer att vidtas.
Nu kräver organisationen 20 000 kronor i skadestånd för att företaget låtit bli att utreda mannens uppgifter om diskrimineringen. Den arbetsrättsliga tvisten har överlämnats till Malmö tingsrätt. Deras beslut kan sedan överklagas till Arbetsdomstolen.
Så länge det inte skapar stora problem är arbetsgivaren skyldig att underlätta för anställda att utöva sin religion.
– Vi har religionsfrihet i Sverige och arbetsgivaren har skyldighet att förebygga diskriminering på grund av religiös och etnisk tillhörighet. Men det finns gränser och exakt vad de gränserna går är sådant som ytterst en domstol kan avgöra, säger Sonya Aho på diskrimineringsombudsmannen.
Gå till toppen