Vi har förtydligat vår personuppgiftspolicy. Vill du veta mer om hur vi hanterar personuppgifter och cookies - läs mer här.

SJ hårdbantar –ska spara miljard

Mer än var tionde anställd riskerar att få sluta när SJ ska spara en miljard över tre år.

”Vi måste agera snabbt för att stärka vår konkurrenskraft”, säger SJ-chefen Crister Fritzson, som igår återinvigde SJ-trafiken på sträckan Malmö–Göteborg.Bild: Foto: SJ
Crister Fritzson kom igår till Göteborg för att inviga de nya snabbtåg som SJ sätter in på sträckan Göteborg–Malmö.
Sedan SJ återvänt till Västkustbanan konkurrerar bolaget med Öresundstågen på linjen Malmö–Göteborg och med kinesiska MTR på sträckan Göteborg-Stockholm. I februari blir även Citytåg ny aktör på Västra stambanan.
– Det är en tuff situation. Vi måste agera snabbt för att stärka vår konkurrenskraft. Vi ser att vi har för hög kostnadsnivå i förhållande till vår omsättning, säger Crister Fritzson till Sydsvenskan.
SJ-chefen säger sig likväl vara full av tillförsikt inför framtiden. SJ går med stabil vinst, är lågt belånat och har tagit flera viktiga investeringsbeslut.
Dessutom tänker SJ rusta upp hela sin SJ2000-flotta för att befästa sin tätposition inom fjärrtrafiken.
Men flera orosmoln hopar sig på SJ:s himmel. Omsättningen har ökat, men punktligheten, resandet och vinsten har minskat. Dessutom har SJ förlorat flera viktiga upphandlingar.
För två veckor sedan blev SJ besegrat av Veolia i upphandlingen av den framtida Öresundstågtrafiken. SJ:s bud visade sig vara betydligt dyrare än både Veolias och Arrivas.
– Vi gick in med ett bud utifrån de förutsättningar vi såg. Vi går nu vidare där vi ser möjlighet att driva upphandlad trafik. Vi arbetar utifrån en strategiplan för att bli konkurrenskraftiga i de upphandlingar som kommer, säger Crister Fritzson.
Han hoppas att SJ kan lägga vinnande bud när pendeltågstrafiken i Göteborg och Stockholm inom kort blir föremål för nya upphandlingar.
SJ har sedan millennieskiftet trängts undan från spåren av en armada av regiontåg som kör på uppdrag av ett 20-tal länstrafikbolag.
Den utvecklingen bekymrar SJ i och med att Skånetrafiken, Västtrafik och andra länstrafikbolag till 40-60 procent bekostar sin tågtrafik med skattemedel.
– De har helt andra villkor för sin trafik än vad vi har. Det är en utmaning för oss att trafikhuvudmännen konkurrerar med hjälp av subventioner från landstingen. Pågatåg Express är exempelvis en tågform som konkurrerar direkt med oss, säger Crister Fritzson.
– Men vi beklagar oss inte. Det här är den verklighet vi lever i. Vi överlåter till andra att avgöra om det är rimligt att skattesubventionerad tågtrafik konkurrerar ut den kommersiella tågtrafik som vi står för.
Crister Fritzson vill skapa en kraftigt minskad organisation med tydligare processer och bättre planering. Enligt SJ:s senaste delårsrapport ska SJ minska kostnaderna med mellan 10 och 15 procent. Det innebär att var tionde anställd kan förlora jobbet.

SJ-chefen ser inte någon dramatik i översynen och betonar att neddragningarna är en förutsättning för att SJ ska förbli en stark aktör på den svenska järnvägsmarknaden.
– Det är normalt för alla bolag att titta över kostnadsnivån. Vi måste värna vår konkurrenskraft när vi möter ökad konkurrens.

SJ AB

Vd: Crister Fritzson.
Anställda: 5 139.
Omsättning: 6 720 mkr (+518) för årets tre första kvartal.
Vinst: 284 mkr (-108 mkr) för årets tre första kvartal.
Dotterbolag: SJ Götalandståg AB, Stockholmståg KB, Botniatåg AB (40 procent).
Tågflotta: SJ3000, SJ2000, Regina, Intercity (loktåg), Dubbeldäckaren (X40) samt motorvagnståg (regionaltåget X12).
Gå till toppen