Malmö

6 000 platser fattas i Malmös grundskolor

Malmös långvariga babyboom sätter nu hårt tryck på grundskolan. Till 2018 saknas 6 000 platser.

Sedan många år pågår en babyboom i Malmö. Rekordbarnafödandet har satt press på förskolan.
Men förskolebarn växer. Året när barnen fyller sex år börjar de normalt i grundskolan, i förskoleklass. Enligt handlingar som behandlades i grundskolenämnden i veckan, fattas redan inför läsårsstarten om ett halvår 250 platser i förskoleklass, eller ”nollan”, runtom i Malmö.
Beräkningen är gjort utifrån antagandet att fristående skolor tar emot en lika stor andel förskoleklasselever som de senaste två åren.
– Vi har tagit fram planer för hur vi ska hantera de 250 platserna. Hade vi inte gjort det så skulle det ha saknats platser, säger grundskoledirektör Anders Malmquist.
Men problemen accelererar. De kommande fem åren, fram till 2018, räknar grundskoleförvaltningen med att det behöver skapas 6000 nya grundskoleplatser. Det motsvarar 20 procent av det totala elevantalet i Malmös grundskolor i dag, ungefär 29000 elever.
– Vår största oro gäller 2015 och 2016. Med de förseningar vi har kommer det att krävas en stor kraftansträngning för att klara de åren, säger Anders Malmquist.
En av förseningarna gäller Gottorpsskolan i Bunkeflostrand, som Sydsvenskan tidigare har skrivit om. Beslut om Gottorpsskolan togs 2007. Bygget skulle ha varit klart 2012. Men ingenting har hänt.
Elevökningen är spridd över staden, men särskilt stora problem räknar grundskoleförvaltningen med i utbyggnadsområden som Bunkeflostrand och Västra hamnen.
Flera skolbyggen är på gång. Runt Västra hamnen planeras till exempel Stapelbäddsskolan och Västra Varvsstadens skola.
– Den stora utmaningen blir att få klart skolorna i tid, säger Anders Malmquist.
Även färdigbyggda och etablera skolor påverkas. Grundskoleförvaltningen ska göra en särskild utredning av skolkapaciteten för samtliga Malmös skolor. ”Flera skolor bedöms få bekymmer med att erbjuda eleverna plats om de inte ökar sin kapacitet,” står det i handlingar från veckans grundskolenämnd.
Grundskoleförvaltningen tänker lösa grundskolekrisen i tre steg:
1. Tillbyggnad och utbyggnad.
2. Att förskolor som hyr in sig i grundskolelokaler flyttar ut, så att klassrummen kan användas till grundskola igen.
3. Att söka outnyttjad kapacitet i skolfastigheter.
Förskolekön har länge varit ett bekymmer. Malmö har, trots intensiv utbyggnad, haft mycket svårt att klara lagens krav: att en förskoleplats ska erbjudas inom fyra månader från det att föräldrarna söker.
Grundskolekrisen är ännu svårare. Skolåret är inte elastiskt, utan börjar i augusti. Alla omfattas av skolplikt.
Vad händer om skolbyggen försenas och planerna spricker?
– Vi måste klara det, det är bara så. I grundskolan finns ingen kö. Det är skarpt läge varje höst, säger Anders Malmquist.
– Det finns inga alternativ. Vi har planer och allt måste fungera. Alla kommunala instanser måste hjälpas åt och arbeta effektivt och smidigt.
Gå till toppen