Vi har förtydligat vår personuppgiftspolicy. Vill du veta mer om hur vi hanterar personuppgifter och cookies - läs mer här.

Höghus och park i Bryggeriet

Stor förvandling väntar kvarteret Bryggeriet. Inte så mycket längs Ystadsvägen men väl på de 23 000 kvadratmetrarna bakom den pampiga tegelfasaden.
Höghus, bostäder, förskola och en park är bara några av förslagen i det pågående detaljplanearbetet.

Än så länge är allt förslag, inga beslut är fattade. De som har synpunkter på förslaget har fram till siste januari på sig att lämna dem.
– Vi kommer att ha flera samrådsmöten fram till dess, säger Anna Swanberg och Roger Westin som är stadsbyggnadskontorets projektledare.
När de fick uppdraget handlade det om att bestämma vissa grundläggande värden för det nya området. Visionerna blev att nya Bryggeriet ska bli vackert och kulturellt rikt, blandat och socialt hållbart, grönt och ekologiskt och även innehålla arbetsplatser.
Viktigt var också att föreningarna ska finnas kvar i det stora tegelhuset liksom annan verksamhet.
De bostäder som planeras ska inte bryta av allt för mycket utan planeras bli fem våningar höga, med ett undantag: Ett tiovånings punkthus är inplanerat.
De nya bostäderna längs med Lantmannagatan och Jespersgatan kan få en sluten innergård. En sådan bebyggelse anknyter till kvartersbebyggelsen i Seved och stänger ute trafikbullret från Lantmannagatan. I det relativt stora kvarteret är det tänkt att få en lugn miljö med grönska.
För att få plats med allt det nya krävs att vissa byggnader rivs, till exempel den gamla jäshallen där Özen Allfrukt och GoCart City inryms i dag. Özen Allfrukt föreslås flytta till ÖoB:s gamla lokaler som står tomma.
Rivning gäller även för bryggeriets gamla kontorshus där några föreningar finns, liksom lokalen för en bilverkstad.
– Det blir ett lyft för hela området, mot Seved och Augustenborg. Hela projektet har stor potential och är viktig för hela närområdet, sa stadsbyggnadsnämndens ordförande, Carina Svensson (S) när detaljplanen presenterades.
I förslaget finns en ny förskola med plats för cirka sjuttio barn. Den ligger i hörnet av Jespersgatan och Köpmansgatan. En stor, grön park kommer att ligga framför förskolan, en park som även allmänheten ska ha tillträde till.
– Mer grönska behövs i området, säger Anna Swanberg.
En tanke är att det ska finnas bärbuskar, fruktträd och nötträd i parken. Lika viktigt som grönskan är gång- och cykelvägar i området. Bilarna ska finnas i ett parkeringshus där det kan finnas affärer i bottenvåningen.
– Vi skulle också vilja ha någon form av en offentlig lokal och funktion där ÖoB:s gamla parkering finns men dit har vi ännu inte nått, säger Roger Westin.
Efter ytterligare medborgardialoger kommer detaljplanen att granskas och stadsbyggnadsnämnden förväntas fatta beslut i maj.
– Om allt går som planerat kan byggprojektet starta framåt nästa höst, säger Anna Swanberg.

Samråden fortsätter

Muntliga synpunkter kan lämnas till områdesprogrammets kontor på Seved som sammanställer och skickar in dem.
Extra möten, med bland annat äldre, planeras in.
I Föreningarnas Hus kan man lämna synpunkter den 9 januari klockan 18–19.30 och i Özen Allfrukt den 15/1 klockan 15–17.
Förslaget går att se på Mötesplats Seved, Garaget, Stadshuset och www.malmo.se.
Synpunkter kan lämnas in till 31/1 2014.
Gå till toppen