Vi har förtydligat vår personuppgiftspolicy. Vill du veta mer om hur vi hanterar personuppgifter och cookies - läs mer här.
Sverige

Sverige söker plats åt flyktingar utomlands

I fjol sökte 54 259 personer asyl i Sverige. Mer än en tredjedel av dem var syrier. Andelen bifall har på två år ökat från 22 till 64 procent – och fortsätter att öka.
Just nu söker Migrationsverket efter nya flyktingplatser – både i Sverige och ute i Europa.

Massflykten från krigets Syrien för allt fler asylsökande till Sverige. I fjol sökte 16 317 syriska medborgare uppehållstillstånd här – men även ett stort antal statslösa palestinier som sedan årtionden bott och arbetat i Syrien. Därför beräknas mer än 20 000 personer under 2013 ha flytt från Syrien till Sverige.
Sverige är det enda EU-land som rutinmässigt ger permanent uppehållstillstånd till asylsökande syrier. I september tog Migrationsverket ett principbeslut om att såväl syriska medborgare som statslösa personer från Syrien ska få permanent uppehållstillstånd. Tidigare fick hälften av dem treåriga tillstånd.
Det förklarar varför en ökande andel av ansökningarna beviljas. För två år sedan gav Sverige asyl till 22 procent av de sökande. Sedan dess har andelen bifall ökat månad för månad för att i december 2013 ligga på 64 procent.
Enligt Migrationsverkets statistik får 87 procent av syrierna ja på sin asylansökan i första instans. De som får nej avvisas till ett annat EU-land för att få sin ansökan avgjord där.
Kriget i Syrien förklarar hela den 24-procentiga uppgången av antalet asylärenden, som nu nått sin högsta nivå sedan Balkankriget.
Men även från Eritrea noteras en ökning. I fjol sökte 4 844 eritreanska medborgare en fristad i Sverige. Två tredjedelar av dem fick sin ansökan bifallen.
Eritreanerna är nu den grupp som är näst störst bland nyanlända flyktingar i Sverige – större än afghaner, irakier, somalier och iranier.
I december fattade Migrationsverket ytterligare ett principbeslut – att rutinmässigt även ge asylsökande eritreaner flyktingstatus i Sverige. Beslutet bygger på att Eritrea styrs av en av världens mest repressiva regimer.
Sverige är vid sidan av Tyskland och Frankrike det EU-land som just nu tar emot flest asylsökande. Migrationsverket räknar under 2014 med att ta emot 56 000 asylsökande och har därför bett regeringen om ytterligare tre miljarder kronor. Det ska räcka till bostäder och bidrag till asylsökande samt till ersättning till kommuner som erbjuder flyktingplatser.
Migrationsverket letar just nu med ljus och lykta efter fler platser i anläggningsboende och fler mottagningsplatser i kommunerna. Verkets personal söker även efter nya platser i utlandet.
Migrationsverket står i år värd för en serie konferenser för att locka fler EU-länder att ta emot kvotflyktingar från Syrien. På uppdrag av UNHCR ska verket försöka slussa 30 000 flyktingar från tältläger i Syriens grannländer till 28 olika EU-länder.
Det förutsätter att fler EU-länder ökar sina flyktingkvoter. Om samtliga 28 EU-länder kan ta emot lika många kvotflyktingar som Sverige skulle det ge mer än 100 000 nya platser runt om i Europa för flyktingar från krigets Syrien.
Gå till toppen