Vi har förtydligat vår personuppgiftspolicy. Vill du veta mer om hur vi hanterar personuppgifter och cookies - läs mer här.
Sverige

EU-migranter kan få samma förmåner som papperslösa

Även EU-migranter kan komma att få ta del av samma samhällsstöd som papperslösa. Skolgång och försörjningsstöd kan snart erbjudas även till fattiga barn från Östeuropa.

Våra medborgerliga rättigheter beror på om vi är svenska medborgare, kommer från ett nordiskt land, ett EU-land eller ett icke-EU-land – och på om vi lever i Sverige med uppehållsrätt, med uppehållstillstånd eller som asylsökande.
De som står utan flest rättigheter är de som är papperslösa eller EU-migranter utan uppehållsrätt. De riskerar ständigt att förpassas ur landet.
I somras började en ny lag gälla som ger även papperslösa rätt till sjukvård i Sverige. Samtidigt fick barn till papperslösa rätt att gå i skolan.
Men det gäller än så länge inte för EU-migranter. De allra fattigaste EU-migranterna, i de flesta fall romer från Östeuropa, nekas vård när de blir sjuka i Sverige – och omfattas inte heller av den rätt till försörjningsstöd som införts för papperslösa i Malmö.
En EU-medborgare som söker sjukvård på en vårdcentral eller akutmottagning måste kunna visa upp sitt blå EU-kort för att få rätt till subventionerad sjukvård.
– Det är ett bevis på att man tillhör den inhemska socialförsäkringen. Gör man inte det får man själv betala den fulla kostnaden för vården, säger Camilla Ziegler, chefsjurist i Region Skåne.
Men fattiga romer från Rumänien, Slovakien eller Tjeckien har oftast inga EU-kort eftersom de inte arbetat och betalat skatt för att komma in i det nationella sjukförsäkringssystemet. I Sverige hänvisas sjuka EU-migranter ofta till frivilligorganisationer som erbjuder vård utanför den offentliga sjukvården.
På flera svenska orter överväger man att erbjuda fattiga EU-migranter en del av de förmåner som nu erbjuds papperslösa.
– Det förs en sådan diskussion. De regler om försörjningsstöd vi nu infört i Malmö gäller enbart familjer som fått avslag på sina asylansökningar. Det är politikernas sak att ta ställning till hur reglerna bör vara för EU-migranter, säger Anniki Tinmark, socialchef i Rosengård.
Malmös socialkommunalråd Carina Nilsson (S) betonar att romer "inte varit en målgrupp som stått i fokus för de aktualiserade riktlinjerna för försörjningsstödet som beslutades i november".
- Om EU-migranter vistas i Sverige illegalt räknar vi dem som papperslösa. Vi får göra individuella bedömningar om barn från andra EU-länder söker stöd. I den inventering av EU-migranter som gjordes i september hittade vi inga barn i den gruppen, men eftersom alla barn ska ha rätt att gå i skola måste även dessa barn kunna äta och bo någonstans om de går i skolan, säger hon.
I Stockholm förs diskussionen på ett annat plan. Där har socialtjänsten gått ut med klara riktlinjer om att EU-medborgare som saknar uppehållsrätt i Sverige inte har rätt till bistånd "annat än i akut nödsituation".
"Som sökande bör du i första hand undersöka möjligheterna till stöd genom ambassad eller konsulat. Om socialtjänsten bedömer att du är i en nödsituation kan bistånd ges i form av enstaka bidrag till mat, logi eller hemresa", heter det i Stockholms stads råd till EU-migranter.

Vilka medborgerliga rättigheter har du?

SVENSK MEDBORGARE
Rätt till svenskt pass. Rätt till all offentlig service. Rätt att fritt flytta inom EU. Full rösträtt.
NORDISK MEDBORGARE
Rätt till all offentlig service. Rätt att resa in och ut ur Sverige utan pass. Kommunal rösträtt efter tre år.
EU-MEDBORGARE
- med uppehållsrätt
Uppehållsrätten registreras hos Migrationsverket – ger rätt att bo, arbeta och studera i Sverige. Rätt till sjukvård mot uppvisande av EU-kort. Rätt att resa in och ut ur Sverige. Kommunal rösträtt efter tre år. Rösträtt i EU-val.
- utan uppehållsrätt
Rätt att bo, arbeta och studera under tre månader. Rätt till sjukvård mot uppvisande av EU-kort. Därefter: saknar rätt att vistas i landet, ingen rätt till bistånd annat än i akut nödsituation.
ICKE EU-MEDBORGARE
- med arbets- och uppehållstillstånd
Rätt att bo och arbeta. Rätt till visum eller uppehållstillståndskort, som ger rätt att resa in och ut ur Sverige med hemlandspass. Rätt till sociala förmåner vid vistelse längre är ett år. Kommunal rösträtt efter tre år.
-flyktingar
Rätt till all offentlig service. Rätt till uppehållstillståndskort. Kommunal rösträtt efter tre år.
- asylsökande
Rätt att bo och arbeta under asylprocessen. Rätt till skolgång, hälso-, sjuk- och tandvård som inte kan anstå, till mödrahälsovård samt till vård i samband med abort.
- papperslösa
Samma rättigheter till offentlig service som asylsökande. Saknar rätt att vistas i landet. Ingen generell rätt till bistånd eller försörjningsstöd.
Gå till toppen