Vi använder cookies för att förbättra funktionaliteten på våra sajter, för att kunna rikta relevant innehåll och annonser till dig och för att vi ska kunna säkerställa att tjänsterna fungerar som de ska. Läs mer i vår cookiepolicy.

Chatt om våldtäktsdomen i Lund

Den friande domen mot en våldtäktsmisstänkt i Lund har väckt reaktioner. Idag chattade Madeleine Leijonhufvud, professor i straffrätt, med Sydsvenskans läsare.

Madeleine LeijonhufvudBild: Kent Hult

Mogens: Varför har TR inte prövat ett eventuellt likgiltighetsuppsåt?

Madeleine Leijonhufvud: Tingsrättens ordförande har uttalat sig som om det krävs den starkaste formen av uppsåt, alltså avsikt eller syfte. Men det räcker som sagt med likgiltighetsuppsåt, alltså att mannen insåg att hon kanske inte samtyckte, och att han inte såg det faktum att hon var detta som ett skäl att avstå.
Det som står i domskälen är att han "kan ha undgått att inse risken att hon inte samtyckte". Jag anser inte att det är att svara nej på den första frågan i uppsåtsprövningen. Om man ställer så höga beviskrav i det ledet kan nog denna form av uppsåt sällan konstateras.

15:29, 16 January 2014

 

Madeleine Leijonhufvud: Eftersom friandet hänger just på frågan om uppsåt saknar jag en utförligare uppsåtsbedömning. TR skriver att det finns visst stöd för att han "kan ha undgått att inse risken för att A inte samtyckte". Därmed går man inte vidare och prövar om han, ifall han insåg risken, var likgiltig i den mening som räcker för uppsåt. Det gör ofta domstolen när den inte utesluter att den tilltalde insett risken, och det hade varit bra om man gjort också här.

Det som gör att man undra hur de resonerat är ett uttalande av rättens ordförande i debatten efter, där han säger att man inte kunde fälla för att det krävs a v s i k t, och så är det inte.

15:30, 16 January 2014

 

Ulrika: Hur ska tjejer/kvinnor som våldtas göra under våldtäkten för att gärningsmannen ska kunna dömas i domstol? Det enda jag kan komma på är att skrika nej, jag vill inte, sluta osv. men det räcker ju inte.

Madeleine Leijonhufvud: Nej, som lagen nu ser ut räcker det inte. Om hon inte gör motstånd, så att våld inte behövs, måste situationen var sådan att det är en "särskilt utsatt situation". Det betyder faktiskt att kvinnan inte alls alltid har lagen stöd mot ovälkommen sex

15:30, 16 January 2014

 

bebbe: Det är så tröttsamt med alla som skriker högt utan att ha läst domen - som är enkel att förstå för alla. Borde inte jurister gemensamt göra en ansats att förklara domen för alla naiva människor som bara har läst två meningar om saken, istället för att kritisera varandra?

Madeleine Leijonhufvud: Det är viktigt att domarna uppfattas korrekt. Här är det hans s k uppsåt om domstolen anser icke bevisat, medan den anser uppenbarligen bevisat att han använde otillåtet våld. Men det är svårt att få in långa beskrivningar i medierna.

15:30, 16 January 2014

 

Sara: I domskälen skriver tingsrätten att det är utrett att kvinnan inte har samtyckt till vissa sexuella handlingar men att det däremot inte är visat att mannen insett att hon inte samtyckte. Är inte den här domen ett bra exempel på att ett lagstadgat krav på samtycke inte löser problemen?

Madeleine Leijonhufvud: Det är inte så att vi (inklusive de flesta remissinstanserna och Allliansregeringens utredare) som menar att lagen måste bygga på bristande samtycke tror att det skulle "lösa problemen" i den meningen att alla övergrepp skulle gå att styrka. Vi menar att det skulle bli färre övergrepp. Kanske hade inte detta behövt hända om denne man, och alla andra här i landet, fått höra och läsa att nu måste man försäkra sig om att den andra vill när man vill ha sex, annars begår man ett brott.
Precis så fungerade det när vi kriminaliserade barnaga och sexköp. En signal som ska påverka beteenden. Det är det vi har lagstiftning till.

15:34, 16 January 2014

 

Magdalena: Med anledning av att en man som inte förstår att ett nej kan vara en vidare fara ute i samhället. Hade tingsrätten kunnat döma mannen till exempelvis vård så att andra kvinnor inte riskerar att utsättas för honom?

Madeleine Leijonhufvud: Nej, inte utan att fälla honom for brottet. Om han dömts - eller döms i hovrätten om det överklagas - bör i fängelsestraffet ingå viss behandling för en skadlig syn på sex. Jag är dock inte säker på att den är obligatorisk, som den ju borde vara.

15:34, 16 January 2014

 

ml: Som jag förstår ligger medias undermåliga och något vinklade rapportering till viss del bakom reaktionerna. Vad anser du om medias förmåga att rapportera om juridiska spörsmål och förmedla en korrekt bild av det hela?

Madeleine Leijonhufvud: Jag delar inte din mening. Oftast ger media en hyggligt riktig bild, även om den inte alltid är fullständig. De senaste domarna i sexuelbrottmål har såvitt jag sett redovisats riktigt.
Vi jurister får ju ta på oss en del av ansvaret om vi inte vill medverka och se till att det blir rätt.

15:34, 16 January 2014

 

Cilla: Om man verkligen inte har förstått att någon inte vill ha sex med en, blir man då alltid friad? Om man inte har förstått det pga att man är full? Förståndshandikappad? Om man verkligen trodde att en kvinna älskar dominanssex eftersom ens kompis övertygade en om det (men han ljög)? Vad gäller?

Madeleine Leijonhufvud: Om man verkligen inte förstått blir man inte dömd - i Sverige, men väl i Norge där man har straffbelagt grovt oaktsam våldtäkt. Om det berodde på att man var full har det hittills inte friat, men på sistone har HD ändrat detta och bestämt att den som handlar i fyllan ska ha haft uppsåt i sitt berusade tillsånd. Märkligt, och fel menar jag. Man måste ansvara för vad man gör när man frivilligt har berusat sig. men det anser inte (några av) våra högsta domare.
Förståndshandikapp kan innebära brist i uppsåt.
Kan det inte strykas annat än att mannen var övertygad om att hon ville bli slagen beror det på omfattningen av skadorna. Det finns allmänna regler om hur mycket man kan samtycka till med ansvarsafriande verkan för den som skadar. Ringa skador får man samtycka till men är det värre hjälper inte samtycket.

15:35, 16 January 2014

 

Hanna: Den senaste tiden har det diskuterats mycket om en så kallad samtyckeslag hade kunnat bidra till att fler blir dömda vid våldtäkt. Vad tror du om en sådan lagändring?

Madeleine Leijonhufvud: Jag menar att vi måste införa en sådan snarast. Sakliga skäl - viktigast - är att det bejhövs en klar och tydlig signal, en motbild mot porren. Sex är bra men bara om båda deltar frivilligt, annars är det djupt skadligt och kränkande. Juridiskt därför att Europadomstolen har slagit fast att det krävs för att leva upp till Europakonventionen, nu också för att vgi ska kunna ratifiicera den s k Istanbulkonventionen, som kräver att länderna straffar allt sex utan samtycke. Politiskt därför att det är den allmänna rättsuppfattningen idag i Sverige att ett nej ska ha lagen stöd oberoende av situation, oberoende av vad man tidigare verlat vara med om osv.


15:43, 16 January 2014

 

Hasse: Tingsrätten tar ju upp frågan om samtycke, vore inte en oaktsamhetsreglering bättre?

Madeleine Leijonhufvud: Det har man i Norge, och det är folkpartiet inne på - dom ändrade ju sig ´vid sitt landsmöte i höstas och vill ha en samtyckesreglering som inbegriper oaktsamhet.
Jag menar att med vårt uppsåtskrav - rätt tolkat, jag tycker inte tingsrätten i Lund gjort rätt tolkning - gör att de straffvärda fallen inbegrips. Att ha sex med eller kräva sex av någon som man misstänker inte vill vara med om det och vara hänsynslös nog att strunta i vilket är tillräckligt, tror jag.
Att bara utsträcka det nuvarande våldtäktsansvaret till oaktsamma fall är inte rätt signal, det kommer fortfarande att handla om huruvida mannen/männen borde ha insett att dörren var låst e.ed., inte om de brydde sig om vad hon ville eller ej.

15:44, 16 January 2014

 

Maria: Friandet handlar om att mannen inte förstått att kvinnan inte ville. Men han drack 8 stora starköl och 2 glas bourbon! Kan det vara så att han inte förstått det därför att han var full? Vad säger lagen i så fall, räknas det som att man saknar uppsåt att begå brott därför att man är full?

Madeleine Leijonhufvud: Ja, tyvärr har vår högsta domstol ändrat svensk straffrätt till att man kan frias för att man missuppfattat situationen pga självförvållat rus. Det är märkligt, eftersom det står uttryckligen i Brottsbalken att det faktum att någon har berusat sig inte ska fria, men så har de höga domarna sagt. Så om mannen säger att han var så full att han inte hörde hennes skrik och inte fattade att han höll på att strypa henne etc. kan han inte fällas.
DETTA är väl möjligen ett skäl att inbegripa oaktsamma fall - men det är inte säkert att det ens anses oaktsamt att bli fullständigt tokig i fyllan och villan.
Här har vi ett problem, som ni nog förstår, som rör mycket mer än sexualbrotten.

15:49, 16 January 2014

 

Olle: Förklara hur ett samtycke ska gå till? Ska man skriva under ett dokument innan?

Madeleine Leijonhufvud: De två lagförslag som finns utarbetade använder inte ordet samtycke. De talar om att den andra "inte frivilligt deltar" respektive att den andra "inte tillåter" den sexuella handlingen.
Inget skriftligt, naturligtvis, men inte heller alltid något i ordform. Alla som har erfarenhet av sex vet ju att det finns olika sätt att visa att man vill vara med om detta - och att man inte vill.

15:52, 16 January 2014

 

Johan: Sverige har definitivt ingen jämställdhet. Här är det männen som anger villkoren. Inte haft uppsåt!!! Ja, det var något nytt att testa för alla oavsett brott så går man fri eller gäller det bara om kvinnor är offer?

Madeleine Leijonhufvud: Jämställdhet är nog omöjligt vid sex. Det ser så olika ut för män respektive kvinnor. Det är kvinnor som bär konsekvenserna av sex, sa jag i en debatt, och det blev en paus - jag fick förklara att det är så barn blir till. Kvinnan måste få ha kontroll över om, när och med vem hon vill ha sex. Hon kan bli gravid, och det är hon som får genonmgå abort eller bära ett ovälkommet barn.
Detta vågar man nästan inte säga i vår genomsexualiserade tid. Men så är det. Därför måste man kräva omtanke och försiktighet av män. Och det måste män tala med män om.

15:58, 16 January 2014

 

Knut: Hur kommer en samtyckeslag hantera situationer där en part ångrar sin akt i efterhand (1 dag till 2 veckor) och får för sig att det inte fanns samtycke i efterhand? I sådana fall hade det inte funnits några indikationer om att det saknades samtycke vid tillfället av akten.

Madeleine Leijonhufvud: Det är inte något brott, om parten samtyckte vid gärningen. Det du menar är kanske att vederbörande går till polisen när hon/han ångrat sig. Det lär inte leda til något.Åklagaren måste kunna bevisa att det var mot partens vilja. Beviskraven kommer att upprätthållas.

15:59, 16 January 2014

 

Hanna: Så det räcker alltså att säga att "jag förstod inte att hon sa nej" för att slippa bli dömd? Gäller den typen av resonemang även vid andra typer av brott? Misshandel? Rån?

Madeleine Leijonhufvud: Men brukar tala om en "förklaringsbörda" när en misstänkt kommer med en mycket osannolik förklaring. Så gör man tyvärr inte i sexualbrottmål. Jfr det s k Umeåfallet, där en femtonårig flicka fick en flaska inkörd i underlivet och männen sa att de trodde hon ville detta. Trots att det enda som visats var att flickan knipit ihop benen frågade inte domstolen om det fanns något som de kunde tyda som att hon ville detta utan hjälpte till och sa att hon kanske var blyg.

16:03, 16 January 2014

 

Magdalena: Det verkar inte vara allt för vanligt att som domaren i det här fallet, Ralf G Larsson, gå ut media och försvara en dom. Finns det diskussioner eller riktlinjer för om sådant är lämpligt? Som medborgare upplever t ex. jag att vissa av hans formuleringar är provokativa och olämpliga.

Madeleine Leijonhufvud: Numera gör en del domare det, och det finns också vissa som fått särskilt uppdrag att vara tillgängliga för media. Men många har svårt att klara detta, av ovana eller oförmåga. Det är också svårt att säga något mera precist när man är flera som tillsammans formulerat domskälen, kanske efter visst kompromissande.

16:06, 16 January 2014

 

Anna : Efter att ha läst dina svar idag är jag lite nedstämd och förvånad över hur lite jag förstod lagen. Om det är som du skriver om begreppet uppsåt, hur kan någon någonsin bli fälld för våldtäkt? När det finns så många bortförklaringar? Är det ens ett brott?

Madeleine Leijonhufvud: Det är ett enormt mörkertal, alltså massor av fall som aldrig anmäls. Av de som anmäls är det inte ett på 10 som går till åtal. Över 90 av 100 kvinnor som anmäler får alltså veta att det inte blir någon rättslig prövning. I många fall hörs inte ens den som anmäls, trots att han är identifierad.
Åklagarna vet att det krävs så oerhört mycket för att få fällande dom.
Men, som sagt, en samtyckeslag skulle inte göra att bevissvårigheterna försvinner - men det skulle kunna göra att vi får färre övergepp.

16:09, 16 January 2014

 

michael: Så den som hävdar att tjejen var med på dominanssex kan strunta i alla nej eftersom "de ingår" i spelet? detta är horribelt

Madeleine Leijonhufvud: Ja, det är nog tyvärr kontentan av domen i Lund. Men jag misstänker att det blir ändring i hovrätten, för hon blev ju hjälpt av en ¨för henne okänd person när hon kom springande, skärrad och uppriven, i natten. Jag jämför med fallet med de s k Stureplansprofilerna i Stockholm för några år sedan. Tingsrätten hade friat männen, som sa att hon var nöjd och glad efter att de haft sådan sex med henne. Men i hovrätten spelades hennes samtal till Larmcentralen upp, där det hördes hur uppriven hon var. Så, konstaterade hovrätten, männen ljög, och därmed gick de på hennes berättelse och fällde.

16:16, 16 January 2014

 

Sanna: Varje gång jag läsre dig så inser jag att jag som kvinna, enligt dig, aldrig ska behöva ta ansvar för mina handlingar. Ska en kvinna alltid ha en gratisoption på att sätta dit en man för våldtäkt i efterhand? Som du resonerar så är resultatet så...

Madeleine Leijonhufvud: Nej, du kommer inte att kunna sätta dit någon om du inte arrangerar en riktigt märklig situation. Jag hoppas att du och andra unga kvinnor är försiktiga och inte utsätter er för risken att bli sexuellt utnyttjade mot er vilja. Men blir ni det anser jag det rimligt att ställa den som förgripit sig till ansvar. För männen måste ta ansvar för sina handlingar och vara noga med att försäkra sig om att det är något de båda vill om och när han vill ha sex.

16:21, 16 January 2014

 

Magdalena: Tror du att det finns goda chanser till fällande dom vid ett överklagande?

Madeleine Leijonhufvud: Ja, som jag skrivit i tidigare svar. Men det är ett misslyckande av rättssystemet att ett brottsoffer ska behöva genomgå två domstolsprövningar för att det ska bli fastslaget att det är ett brott - om det nu blir en fällning.

16:21, 16 January 2014

 

Johan: Hur ska samhället - mot bakgrund av en samtyckeslag - förhålla sig till alla de kvinnor som anmäler män för brott de inte begått? Är Madeleine Leijonhufvud beredd att höja straffsatserna för falsk tillvitelse till samma nivå som de brott den oskyldige anklagas för?

Madeleine Leijonhufvud: "Alla de kvinnor som anmäler män för brott de inte begått" - den som påstår något sådant får visa underlag.
Falska anmälningar förekommer nog DÅ OCH DÅ vid olika brott, så t.ex anmäls många bilar stulna för att man ska få ut försäkringsersättning. Men det är inget skäl att inte kriminalisera stöld. Just sexualbrott är så jobbiga för målsägande att det knappast är lockande att försöka lura polis, åklagare och domstol om det.
Falsk tillvitelse är straffbart och ska så vara.

16:25, 16 January 2014

 

Jenny: Tack för att du ger raka och bra svar även om jag tyvärr blir nästan mer rädd när man läser hur svenska lagar ger våldsmän så stort utrymme att slippa straff. Nu måste en lagändring ske på många områden. Ska Sverige vara ett modernt västerländskt land? Nej, det är det inte!

Madeleine Leijonhufvud: Jag känner att det är på väg att gå fram till våra politiker och höga jurister att något måste göras här. Vi behöver ge klara signaler, i vårt sekulariserade, heterogena land, att sex kräver att båda vill, att sex kräver omtanke att inte skada, att porrens bild av sex är en vrångbild. Att prata om bevissvårigheter är att börja i fel ände. Det var vad man sa när vi skulle förbjuda barnaga - det går ju inte att bevisa att ett barn har fått stryk hemma! Nej, men ska det därför vara tillåtet att slå barn?

16:28, 16 January 2014

 

Johan: Det vore rimligare att samhället kriminaliserade exempelvis gruppsex - där en ensam kvinna utan skriftligt samtycke har sex med flera män - INNAN man börjar diskutera en samtyckeslag. Gråzonsproblemtiken kommer inte att minska i en samtyckeslag, där endast två parter utan vittnen ingått.

Madeleine Leijonhufvud: Som du kanske läst håller jag helt med om att det är svårt att bevisa bristande samtycke när man bara har parternas ord. Men en samtyckeslag blir en klar signal om rätt och fel, och de flesta människor vill följa lagen. Idag råder närmast mörker kring vad som är OK i samband med sex. Unga killar anser att en tjej ska suga av hans kompisar och att han kan låna ut henne om de vill. Ingen förklarar för honom - eller för flickan - att sex bara är OK om det är vad båda faktisk vill vara med om där och då.
Gruppsex betydde på 70-talet flera par i någon slags "ormgrop". Idag tycks det betyda en femtonårig flicka och 5-6 killar/män i någon slags "kösex". DET är skadligt, det tror jag alla förstår.

16:36, 16 January 2014

 

Madeleine Leijonhufvud: Tack för alla frågor. Det är bra att få ta del av tankar och invändningar. Men jag hoppas att mitt budskap har gått fram.
Att bli utsatt för ett "samlag" mot sin vilja är, också när man inte blir slagen eller känner sig "allvarligt rädd" (som lagen idag kräver), en djupt kränkande och skadegörande upplevelse. Inget rättfärdigar att vi bara låter detta pågå medan unga flickor mår sämre och sämre psykiskt.
Hoppas hela Skåne nu blivit övertygade om fördelarna med en samtyckesreglering!

16:39, 16 January 2014

Gå till toppen