Vi har förtydligat vår personuppgiftspolicy. Vill du veta mer om hur vi hanterar personuppgifter och cookies - läs mer här.
Huvudledare

Ledare: Värna värdig välfärd

Välfärdsstaten är långtifrån dödsdömd. Men den behöver uppgraderas för att kunna möta framtidens utmaningar.

Svenskarna gillar sin välfärdsstat. Budskapet i Hur får vi råd med välfärden? – en ny rapport från forskarna i SNS konjunkturråd – är därför glädjande:
Ryktet om välfärdsstatens oundvikliga död, i första hand till följd av en åldrande befolkning, är klart överdrivet.
Vilket inte innebär att utmaningar saknas.
Välfärdsstatens dilemma är känt.
Produktion av tjänster är svårare att effektivisera än produktion av varor och blir därför relativt sett dyrare, samtidigt som efterfrågan på välfärdstjänster ökar i takt med stigande välstånd.
Ökat välstånd leder i regel också till önskemål om mer fritid. Då minskar antalet arbetade timmar och därmed skattebasen, vilket kräver ökat skatteuttag för att klara finansieringen av välfärden.
Ett påtagligt problem idag är sjunkande ersättningsnivåer. Exempelvis ligger den maximala ersättningen i a-kassan nu runt 15 000 kronor.
Ett system som – trots högt skattetryck – när det kommer till kritan ger så dålig utdelning för majoriteten av försäkrade riskerar att förlora sin legitimitet.
Vad är då svaret?
SNS Konjunkturråd föreslår bland annat att socialförsäkringarna, i första hand sjukförsäkringen, frigörs från statsbudgeten och görs mer försäkringsmässiga, med ”stark koppling” mellan inbetalningar och förmåner.
Tanken är inte ny. Det gör den inte mindre intressant eller diskussionen mindre angelägen.
Lösningen påminner om det nuvarande pensionssystemet, som är finansiellt stabilt, det som betalas in motsvarar det som betalas ut.
Men finansiell stabilitet är ingen garanti för politisk stabilitet. Det visar debatten kring just pensionssystemet. När ett välfärdssystem inte lever upp till människors förväntningar – till exempel på nivån på pensionerna – växer missnöjet. Politikerna frestas att ingripa.
Det viktigaste konstaterandet i rapporten är dock detta: om välfärden ska kunna leva upp till människors ökade förväntningar måste också antalet arbetade timmar öka.
Människor som lever längre måste arbeta längre. Att värna arbetslinjen är att värna välfärden.
Gå till toppen