Vi har förtydligat vår personuppgiftspolicy. Vill du veta mer om hur vi hanterar personuppgifter och cookies - läs mer här.

Lekplatser på vänt när nedfallna träd måste tas om hand

Hundratals träd har blåst ner i Lund i helgen. Uppstädningen och återplanteringen kommer att kosta en miljon kronor.

Först kom Simone och sen Sven. I Lunds tätort finns cirka 25 000 träd. Stormarna och de senaste dagarnas kraftiga blåst har gått hårt åt dem.
– Hundratals träd på allmän plats har blåst ner, och det är i alla stadsdelar. Det har gått i ett med avverkning, städning och justering under hösten och vintern, säger Lars Brobeck.
Farliga träd som rotvälts tas om hand direkt. Trädkronor med löst hängande grenar ses över efter hand. I många fall behöver det även göras nya snittytor och plåstra om skador så att inte röta tränger in i de gamla träden.
– Det här gör vi i våra finparker, som Stadsparken, Tunaparken och Folkets park.
Vissa träd sörjs mer än andra. Den hundraårige sumpcypressen i Stadsparken som knäcktes mitt itu tidigare i höstas var helt unik i sitt slag.
– Den var ett utropstecken i parken. Framöver kommer vi att få jobba med återplantering för att få de karaktärer vi vill ha.
Men även den allmänna städningen får sig en törn i kastvindarna. Det går åt mycket resurser att bara hålla i ordning, säger Lars Brobeck.
– Det är väldigt skräpigt, det ansamlas material gång på gång och hindrar framkomligheten på cykelvägnätet.
Alla åtgärder kostar pengar och budgeten är begränsad. Om blåsandet fortsätter och det dessutom krävs stora insatser på grund av mycket snö, då kommer annat att få stå tillbaka, tror Lars Brobeck.
– Ytskikt på gång- och cykelvägar och renovering av lekplatser får stå tillbaka, vi måste prioritera.
Kommunen ansvarar för att röja upp på allmänna ytor. Privata fastighetsägare är skyldiga att se över sina ägor och ta bort nedfallna träd och grenar som hindrar framkomligheten. Om det inte görs kan kommunen och räddningstjänsten få rycka ut.
– Kostnaden för det får sedan göras upp efteråt.
Blåsten ställer även till det på andra sätt. I söndags höll ett plåttak på Malmborgs vid Clemenstorget på att blåsa av.
Räddningstjänsten stängde av Bangatan mellan Clemenstorget och Knut den Stores torg tills plåten på taket var säkrad.
Gå till toppen