Vi har förtydligat vår personuppgiftspolicy. Vill du veta mer om hur vi hanterar personuppgifter och cookies - läs mer här.
Inpå livet

Svår utmaning för familjefar

För den som är uppväxt i ett land där det är mannens plikt att vara ensam familjeförsörjare kan mötet med det svenska samhället bli en utmaning.
– Du behöver inte komma längre bort än från England för att uppleva den här krocken, säger professorn Thomas Johansson.

För många män som flyttat till Sverige är det inga problem. De känner igen sig i de värderingar om jämställdhet som, i jämförelse med andra länder, är utbredda här. För andra är det svårare.
– Det beror såklart på individen. Men också på exempelvis utbildning och vilket land mannen kommer ifrån, säger Thomas Johansson, socialpsykolog och professor i pedagogik vid Göteborgs universitet.
I Sverige har kvinnor kämpat för en mer jämställd politik och lagstiftning under lång tid. Utbyggnaden av barnomsorgen och slopandet av sambeskattning är två exempel som fick svenska kvinnor ut på arbetsmarknaden.
– Vi har byggt upp ett helt system som bär upp jämställdhetsarbetet, med exempelvis föräldraförsäkring. För dem som kommer hit från ett mer patriarkalt land där familjen och samhället har en helt annan uppbyggnad, kan det vara viktigt att sätta sig in i den strukturella verklighet som gäller här för att förstå ideologin, säger Thomas Johansson.
Det är, framförallt, när kvinnor tjänar egna pengar som hennes status höjs. Hon får då också ett annat förhandlingsläge i förhållande till partnern.
– Så har det varit för svenska kvinnor och så är det också för många av de kvinnor som flyttat hit.
Men den svenska jämställdhetsideologin, konstaterar Thomas Johansson, delas inte fullt ut av alla svenska män. Många, oftare från arbetarklassen och landsbygden, tar avstånd, i synnerhet från tanken att mannen och kvinnan är lika.
– Alla känner sig inte delaktiga. De kanske inte har flexibla arbetstider som gör att de kan hämta barnen på förskolan, till exempel, eller på andra sätt känner att ideologin inte fungerar och passar in i deras verklighet.
Gå till toppen