Sverige

Blixtdiagnoser receptet mot cancerköerna

Blixtsnabb utredning av patienter med misstänkt cancer har blivit en succé i Kristianstad.
Nu ska något liknande införas på Skånes universitetssjukhus i Malmö.

Patienter som har allvarliga cancerrelaterade symptom ska utredas snabbare på Diagnostiskt centrum i Malmö. Det är en helt ny verksamhet som leds av överläkaren Kristina Arnljots vid Skånes universitetssjukhus.Bild: PRIVAT
– Vi är bekymrade över de långa väntetiderna för utredning som en del cancerpatienter har. För flera olika patientgrupper dröjer det månader från symptom till diagnos, säger Kristina Arnljots.
Hon är överläkare och sektionschef på onkologen, Skånes universitetssjukhus, där det nu för första gången öppnar ett Diagnostiskt centrum.
Med start om två veckor kan personalen där ta emot patienter med allvarliga cancerrelaterade symptom. Patienter som annars riskerar att fastna i långdragna utredningar.
– Vi vill nu ta ett samlat grepp och korta ner den tiden, säger hon.
Ett liknande system har prövats med framgång i Kristianstad.
Diagnostiskt centrum i Kristianstad – det första i sitt slag i Sverige – är till för människor som visar tecken på allvarlig sjukdom, men där symptomen är för diffusa för en säker diagnos.
Istället för att skickas fram och tillbaka inom vården remitteras dessa patienter istället numera till Diagnostiskt centrum, dit de också blir kallade inom några dagar. Där har personalen tillgång till hela den medicinska expertis som finns på Centralsjukhuset i Kristianstad.
Det betyder att patienten vid ett och samma tillfälle får genomgå omfattande undersökningar och träffa rätt specialister.
– Patienterna har gett oss fina betyg i vår senaste utvärdering. Att de är nöjda, trots att vi ger dem de värsta besked en människa kan få, tycker jag är det bästa tecknet på att projektet går bra, säger Annika Bujukliev, sjuksköterska och projektledare.
Projektet, som pågått i drygt ett år, bygger i sin tur på en dansk förlaga.
Hittills har centret i Kristianstad tagit emot drygt 170 patienter. Ungefär tjugo procent har fått en cancerdiagnos, 70 procent har diagnostiserats med andra sjukdomar och tio procent har förklarats friska.
– Vi har inga andra svenska resultat att jämföra med, men vi ligger bra till jämfört med Danmark, säger Annika Bujukliev.
Hon hänvisar till Danmarks motsvarighet till Diagnostiskt centrum, där ungefär 15 procent av patienterna diagnosticerats med cancer.
– Här i Sverige har intresset varit stort och vi har haft studiebesök från hela landet, säger hon.
På olika håll i Sverige finns planer på att starta liknande diagnostiska centrum. I Malmö är planerna långt gångna. Här ska finnas en tydligare inriktning på cancersjukdomar.
Överläkaren Kristina Arnljots leder den nya verksamheten:
– Vårt fokus ligger på patienter med alarmerande cancerrelaterade symptom, säger hon.
Det kan handla om personer med oförklarlig viktnedgång, svåra smärtor eller olika svårtolkade provsvar. Det kan också vara patienter som har cancer men där det är oklart var i kroppen som modertumören finns.
Patienterna ska huvudsakligen inte remitteras via primärvården, som i Kristianstad, utan från olika avdelningar inom Universitetssjukhuset i Malmö och Lund.
– Vi kommer att påbörja en utredning av patienterna inom tre arbetsdagar. Målet är att ge en klar diagnos inom fyra veckor. Det är en stor skillnad jämfört mot idag, då det kan ta månader.
Till sin hjälp har Kristina Arnljots, förutom läkarna på sjukhuset, också sjuksköterskor som ska fungera som samordnare, samt fyra platser knutna till en vårdavdelning.
Centrumet kan ta emot mellan fyra och tio patienter i veckan.
Något som har uppmärksammats och kritiserats, inte minst den senaste tiden, är även de långa väntetiderna för en del cancerbehandlingar.
Hur ser du på det?
– Det pågår just nu ett stort arbete på sjukhuset för att korta väntetiderna. Vi hoppas att det ska bidra till att cancerpatienterna även får behandling snabbare när de väl har fått en diagnos, säger Kristina Arnljots.

Diagnostiskt centrum på Skånes universitetssjukhus

När? Öppnar i mitten av februari.
För vem? Patienter med allvarliga cancerrelaterade symptom.
Hur? Patienterna remitteras via akuten och andra avdelningar på sjukhuset.
Hur många? Mellan fyra och tio patienter i veckan.
Hur länge ska det pågå? Diagnostiskt centrum ska bli en integrerad del av ordinarie verksamhet.

Diagnostiskt centrum i Kristianstad

När? Öppnade för drygt ett år sedan. Pilotprojektet pågår i cirka ett år till.

För vem? För patienter med misstanke om cancer eller annan allvarlig sjukdom.

Hur? Patienterna remitteras från 26 olika vårdcentraler i Kristianstadstrakten. Från och med årsskiftet är ytterligare 16 vårdcentraler anslutna till projektet, från Kristianstad ner till Ystad.

Hur många? Centrumet har hittills tagit emot drygt 170 patienter och ska ta emot ungefär lika många till i pilotstudien.

Läs alla artiklar om: Sus
Gå till toppen