Malmö

Nästan tusen skolplatser saknas

Malmös skolkris kommer att pågå under många år. Värst blir det nästa år, då bristen på grundskoleplatser är som störst.

– Vi har en vansklig situation, säger grundskoledirektör Anders Malmquist.
Trots att kommunens ansvariga varit väl medvetna om behovet, grundskolans elever växer inte till sig hux flux, så har man inte lyckats få fram tillräckligt med elevplatser.
För få platser, nergångna lokaler, förseningar och långsam utbyggnad ställer till det.
I år saknas det uppåt tusen platser.
Nästa år kan bristen ha ökat till över 1 200.
Sedan räknar man med en vändning, enligt den lokalförsörjningsplan som grundskoleförvaltningen tagit fram.
Ansvaret för planeringen av förskolor och grundskolor, som tidigare låg hos de olika stadsdelarna, fördes sommaren 2013 över till nya skolorganisationer.
– Det finns en planering, som vi har ärvt av stadsdelarna. Felet är att många projekt drabbats av förseningar, ibland på flera år, säger grundskoledirektör Anders Malmquist.
– Ett exempel är Gottorpsskolan, som skulle ha varit klar 2013. Förseningar gör att den först blir klar 2017.
För att lösa de mest akuta problemen i år och nästa år kommer grundskoleförvaltningen att arbeta med fyra olika möjligheter:
Bygga nytt.
Bygga till.
Sätta upp tillfälliga paviljonger.
Ta tillbaka platser som lämnats över till förskolan.
– Vi räknar med att kunna ta tillbaka tusen platser från förskolan, säger Anders Malmquist.
– Det är vanskligt, men vi hoppas att det kan ske i takt med att förskolan får nya lokaler.
Störst behov av nya grundskolor fram till 2018 finns, inte oväntat, i de områden som Malmös politiker har valt att bygga ut: Västra hamnen (väntad ökning 144 procent), Kalkbrottet (130 procent), Limhamns hamnområde (82 procent) och Hyllievång (1600 procent, eller från några få till 231 grundskolebarn).
I Malmös mindre heta östra delar väntas det en svag ökning av antalet barn i grundskoleålder. Dock spås det en kraftig ökning i området Fortuna Hemgården, av kommunen beskrivet som ”på sikt ett av Malmös största utbyggnadsområden.
Gå till toppen