Ekonomi

Region Skåne satsar på Silicon Valley

Region Skånes investeringsbolag öppnar filial i Kalifornien. Syftet är att hjälpa skånska bolag få kontakt med teknikbolag och riskkapitalister i Silicon Valley.

Med en filial i Silicon Valley i Kalifornien hoppas Michael Hoy och Daniel Kipowski vid Invest in Skåne på fler internationella affärer.Bild: Thomas Frostberg
Satsningen på skånsk representation i Silicon Valley är ett försök under ett års tid. Tanken är att se vilka effekter egen närvaro ger jämfört med att bara vara en del av det svenska nationella exportstödet.
Det förklarar Daniel Kipowski, ansvarig för IT- och telekomområdet på Invest in Skåne, regionens bolag som ska locka utländska investeringar till Skåne och hjälpa skånska bolag att expandera internationellt.
– Vi diskuterade detta med personer i vårt nätverk och det finns ett behov av att öka vår närvaro i Silicon Valley och San Francisco. Det är där mycket av dagens innovationer uppstår och den globala platsen för alla aktörer inom dessa branscher.
Skånes man på plats i teknikdalen blir Michael Hoy, född i Los Angeles och som har arbetat i New York och Washington D C innan han flyttade till Sverige och entreprenörskapsprogrammet vid Lunds universitet. De senaste åren har han arbetat på Invest in Skåne, efter att ha själv ha arbetat i ett skånskt utvecklingsbolag.
Michael Hoy reste över redan i nyårshelgen och inledde sitt nya uppdrag med att besöka konsumentelektronikmässan CES i Las Vegas. Han kommer att fokusera särskilt på IT- och telekombranschen. Miljöteknik- och medicinteknikbolag är också av intresse, särskilt när de använder mobilteknik.
När Sydsvenskan träffar Michael Hoy inför avresan säger han att uppdraget är att skapa en ny bas för ökat utbyte mellan skånska och amerikanska bolag. Istället för stora delegationer som flyger över för ”innovationsturism” och allmänna studiebesök på storföretag som Google och Facebook vill han satsa på att ta emot ett eller ett par bolag åt gången.
Målet är fler skräddarsydda möten redan vid första besöket, gärna med amerikanska bolag som fortfarande är relativt unga och kan vara lättare att få ingångar till.
Ytterligare ett nytt perspektiv är att San Francisco flyttat fram positionerna jämfört med Silicon Valley, som rent geografiskt ligger söder om staden (se faktaruta).
– De snabbast växande bolagen som Dropbox, Pinterest, Twitter och Square har alla flyttat in till stan och SoMa, säger Michael Hoy och syftar på South of Market, ett område som genomgått en förvandling från slitet industriområde till hajpade entreprenörs- och restaurangkvarter.
Långsiktigt är målet att etablera en mer fast punkt för skånska entreprenörer som kommer över till San Francisco och Silicon Valley.
– Vi vill skapa en slags osynlig bro med ett konstant utbyte av företag och personer och därigenom öka kvaliteten i utbytet, säger Daniel Kipowski och hoppas att fler skånska bolag ska besöka Kalifornien mer regelbundet för att öka chanserna till affärer.
Det gäller också för Michael Hoy som kommer att växla mellan Kalifornien och Skåne under året för att inte förlora kontakten med vad som händer på gräsrotsnivå i det skånska näringslivet.

Silicon Valley

Silicon Valley utgörs av ett område söder om San Francisco, knappt hälften så stort som Skåne men med dubbelt så många invånare.
Gränserna är flytande men till Silicon Valley brukar räknas orter som Cupertino, Mountain View, Palo Alto och San Jose samt Stanford University och huvudkontoren för bland andra Apple, Cisco, Facebook, Google, HP, Intel och Oracle.
Sedan tidigare finns flera svenska myndigheter på plats i Silicon Valley och San Francisco, bland andra Business Sweden (en sammanslagning av Exportrådet och Invest Sweden), innovationsmyndigheten Vinnova och ett svenskt generalkonsulat.
Gå till toppen