Vi använder cookies för att förbättra funktionaliteten på våra sajter, för att kunna rikta relevant innehåll och annonser till dig och för att vi ska kunna säkerställa att tjänsterna fungerar som de ska. Läs mer i vår cookiepolicy.

Våld i Malmö minskar stadigt

Aldrig tidigare har så lite våld uppmätts i Malmö. Sedan millennieskiftet har våldet i Malmö halverats, enligt polisens trygghetsundersökningar.

– Trygghetskänslan har förbättrats i stort sett i hela Sverige efter 2005. Även mängdbrott som stöld och skadegörelse har minskat. Det är dramatiska förändringar, säger Kjell Elefalk.
Kjell Elefalk var anställd på Rikspolisstyrelsen och drev omfattande trygghetsundersökningar i Malmö när de inleddes 1998. Han är i dag konsult kring sociologi, management och polisforskning – internationellt och nationellt. Polisens trygghetsundersökningar har fortsatt, vilket betyder att det för Malmö finns ett Europaunikt material kring den upplevda tryggheten och utsattheten för brott.
I höstas presenterades, parallellt med polisens undersökningar, den största trygghetsundersökning som hittills har gjorts i Malmö. Sydsvenskan har i flera tidigare artiklar skrivit om studien, gjord av professor Marie Torstensson Levander och filosofie doktor Anna-Karin Ivert vid Malmö högskola.
Forskarduon har, under slutet av 2012, hämtat svar från nästan 4 200 slumpmässigt utvalda Malmöbor som har fått svara på frågor om upplevd trygghet och utsatthet för brott.
1,4 procent av Malmöborna i Högskolans undersökning svarar ja på frågan: ”Har du under de senaste 12 månaderna varit utsatt för fysiskt våld som gett smärta?”.
Detta är den lägsta siffra som har uppmätts i Malmö.
I polisens trygghetsundersökning har samma fråga ställts sedan år 2000. Trenden är enligt Kjell Elefalk tydlig: utsattheten för våld i Malmö ökade fram till 2008 och har därefter minskat kraftigt.
Från 2000 till 2013 har andelen Malmöbor som uppger sig ha varit utsatta för våld halverats (se faktaruta).
Gruppen Malmöbor som det senaste året har utsatts för grövre våld har också halverats, från 2 procent 2000 till 1 procent 2013.
Områden som Seved och Herrgården i Malmö har tidigare haft den högsta upplevda otryggheten i hela Sverige. Kjell Elefalk konstaterar att det finns bostadsområden i Stockholm- och Göteborgsområdet som nu har högre upplevt otrygghet.
– Minskade ungdomskullar kan vara en förklaring. Jag ser också en värderingsförskjutning. Våld motarbetas mer i dag. Det har gått in i ungdomar och andra att man inte ska slåss, säger Kjell Elefalk.
Kjell Elefalk konstaterar att våld drabbar enskilda personer hårt. Men han opponerar sig kraftigt mot personer som hävdar att våldet i Malmö ökar.
– De ombedes i så fall redovisa sina källor och undersökningar, säger Elefalk.
Kommissarie Thomas Anderberg, biträdande taktisk ledare vid Skånepolisen, ger Elefalk stöd. Han poängterar att våldet har minskat även med ett trubbigare mått: antalet polisanmälda misshandelsfall utomhus i Malmö har minskat med ungefär 30 procent mellan åren 2009 och 2013.
– Jag tror att samhällets samlade brottsförebyggande arbete har gett effekt över tid, men också att vi har sett en attitydförändring. I allt mindre utsträckning tycker man att det är okej att använda våld, säger Thomas Anderberg.

Så svarar Malmöbor om våldet

Så här många procent av de tillfrågade Malmöborna har sedan 2000 svarat ja på frågan:
”Har du under de senaste 12 månaderna varit utsatt för fysiskt våld som gett smärta?”
2000:3,2 procent
2003:3,5 procent
2004:3,3 procent
2005:3,5 procent
2006:3,6 procent
2007:4,0 procent
2008:4,2 procent
2009:3,9 procent
2010:3,3 procent
2010:3,3 procent
2011:2,6 procent
2012:2,0 procent
2013:1,6 procent
Källa: Polismyndighetens trygghetsundersökningar, 2000-3300 har svarat per år.
Felmarginal: 0,5-0,9 procentenheter
Gå till toppen