Vi har förtydligat vår personuppgiftspolicy. Vill du veta mer om hur vi hanterar personuppgifter och cookies - läs mer här.
Familj

Allan T Malm

Professor Allan T Malm, 68 år, Bjärred, har, som tidigare meddelats, avlidit.

Allan T Malm var född i Halmstad där han gick i gymnasiet. 1966 började han studera i Lund och blev efter två år fil kand. Sedan avlade han fil lic-examen och tog ekonomie doktorsgrad. Han disputerade på en avhandling om strategisk planering, vilket resulterade i en docentur vid Företagsekonomiska institutionen vid Lunds universitet. Så småningom fick han också en professur i företagsekonomi. Med denna följde bland annat rektorstjänsten på Ekonomihögskolan och en rad styrelseuppdrag.
Trots att Allan alltid verkade jobba hade han märkligt nog en fritid, som han fyllde med varjehanda praktiska göromål. Att snickra och måla klarade denne praktiske man galant. För att inte tala om att köra grävmaskin. Det var en av favoritsysselsättningarna. Allt detta praktiserade han på sin och hustrun Christinas gård utanför Halmstad. Där skaffade han sig med tiden en försvarlig maskinpark.
Till allt detta ska läggas att Allan var en sällskapsmänniska av stora mått, sina vänners vän i alla väder. Han hann också med att intressera sig för studenterna i Lund, och engagerades först som proinspector, sedan som inspector vid Hallands nation. Där rönte han stor uppskattning för sina insatser. Under 90-talet ledde han sammanbyggnaden av Hallandsgårdarna i Lund till en enhet.
Allan T Malms bortgång lämnar ett stort tomrum i kamratkretsen. Med honom är förknippade över ett halvt sekel av goda och glada minnen. Vi sörjer honom djupt och tänker på hans hustru Christina, döttrarna Hedda och Isa med familjer och sonen Carl.
För kamraterna
Tommy Carlson
Rolf Wenander
Leif Östlund
Gå till toppen