Vi har förtydligat vår personuppgiftspolicy. Vill du veta mer om hur vi hanterar personuppgifter och cookies - läs mer här.
Skåne

Fyra privata vårdcentraler varnas

Fyra skånska vårdcentraler varnas sedan det upptäckts felaktigheter i hur de satt diagnoser. 

I höstas specialgranskade regionen 12 av de 150 vårdcentralerna i Skåne för att undersöka om läkarna felaktigt hade satt för många eller för svåra diagnoser på patienterna - för att få mer betalt.
De 12 privata vårdcentralerna valdes ut efter en statistisk analys av registreringsmönstret på vårdcentralerna.
Region Skåne har ett ersättningssystem som bygger på sjuklighet. Listade patienter med svåra sjukdomar ger mer pengar till vårdcentralerna.
I granskningen visade det sig att fyra av vårdcentralerna upprepade gånger hade satt diagnos utan tillräckligt underlag. Hälsomedicinskt centrum i Hjärup och Båstad Bjäre läkarpraktik finns bland dem, men slipper undan med en varning.
Läkarhuset Roslunda i Ängelholm och Berga läkarhus i Helsingborg anmäls även till Inspektionen för vård och omsorg, IVO, på grund av de brister som regionens utsända revisorer hittade när de gick igenom patienternas journaler.
– Vi ska göra en ny granskning efterhand och om de inte skärper sig kan vi säga upp avtalen i förtid och vi har också möjlighet att utdöma vite, säger regionrådet Gilbert Tribo (FP) som presenterade granskningen på fredagen på en pressträff i Malmö.
Regionen kommer att erbjuda alla vårdcentraler i Skåne en utbildning i hur läkarna ska sätta diagnoser, för att undvika fler felaktigheter.
Hälso- och sjukvårdsdirektören i regionen, Ingrid Bengtsson-Rijavec vill inte slå fast att vårdcentralerna medvetet har försökt få ut mer pengar.
– Det kan vara ekonomiska intressen som styr, men det kan också bygga på okunskap, säger hon.
I det brev som hon skriver till Hälsomedicinskt centrum i Hjärup är hon tydligare. Där påpekar hon att revisorerna fann ett antal diagnoser utan underlag i journalerna, och att det talar för att registreringen har gjorts "i ekonomiskt vinstsyfte".
I brevet kräver regionen att HMC framöver bara registrerar diagnoser som har underlag i kliniska fynd, laboratorieresultat, ultraljudsundersökning eller kopior från andra specialister.
Nästa steg för regionen blir att räkna ut hur mycket pengar vårdcentralerna har fått för mycket.
– Vi har inga siffror idag. Vi har helt enkelt inte räknat på det än, säger hon.
I brevet till HMC skriver hon att det kan bli aktuellt för vårdcentralen att betala tillbaka ersättning om fel upptäcks en gång till. Dessutom kan regionen kräva betalt för kostnader som uppstår för att få patienterna att lista om sig om Region Skåne måste säga upp avtalet.
På varje vårdcentral har regionen granskat femtio patienters journaler. Revisionen har utförts av två specialister i allmänmedicin.
HMC i Hjärup har 7 725 patienter.

Så får vårdcentralerna betalt

Region Skåne ersätter vårdcentralerna som ingår i hälsovalet utifrån hur sjuka patienterna är. Desto fler kroniska diagnoser en patient har, ju högre blir ersättningen. Vårdcentralerna får även ersättning utifrån beräkningar av hur stora riskfaktorerna för ohälsa är för de patienter som är listade.

Patient kan begära journal

Är du osäker på vilken diagnos din läkare har skrivit i din journal?
Då kan du begära en kopia av din journal. Du vänder dig till din vårdcentral eller till sjukhuset där du har fått vård. Lämna helst in din begäran skriftligt.
I princip har du som patient rätt att läsa den egna journalen, men läkaren kan neka om det finns starka medicinska skäl för det. En privatläkare ska lämna in förklaringen till ett sådant nekande till Inspektionen för vård- och omsorg. Du kan överklaga till Kammarrätten. I offentlig vård överklagar du till landstinget, och därefter till Kammarrätten.
Från mitten av mars kommer alla patienter i Skåne att kunna läsa sina journaler elektroniskt på nätet, men bara nya journalanteckningar kommer att finnas med, inte gamla uppgifter.
Gå till toppen