Vi har förtydligat vår personuppgiftspolicy. Vill du veta mer om hur vi hanterar personuppgifter och cookies - läs mer här.
Malmö

Vilken var villan i parken?

Pildammsverket, även känt som gamla vattenverket och Jerdénska villan. Huset låg vid Pildammsparken i hörnet mot Pildammsvägen och Carl Gustafs väg, här sett från söder (inifrån parken). Men vem är kvinnan i fönstret? Svar ges här.Bild: VA-verket/Eber Ohlsson
Malmös första moderna vattenverk låg vid Pildammarna. Eller Pijhldammen som den hette 1678. Phile Dammen 1697. Pijle-Dam 1713. Pile-dammen 1765. Pildammen 1850. Piledammarne 1876. Dammen var kantad av pileträd som förstärkte vallarna.
I hörnet av Pildammsvägen och Carl Gustafs väg låg länge ett hus som var en rest av detta vattenverk.
I tre hundra år och fram till mitten av 1850-talet leddes vatten till staden med träledningar från Pildammen, en fördämning av Korrebäcken. När vattnet inte längre räckte till för den snabbt växande staden och dess allt fler fabriker såg man sig om efter nya lösningar. De var också en fråga om att höja kvaliteten på vattnet. Efter olika förslag beslöts det att man vid den gamla Pildammen skulle anlägga en filteranläggning med sandbädd och en ny mindre damm – där av pildammarna i plural. Efter filtrering leddes vattnet till en reservoar som låg på kullen där vattentornet ligger idag.
Anläggningen stod klar 1863, men vattenbristen bestod. Stora Pildammen fördjupades 1866 och året efter uppfördes Malmös första moderna vattenverk norr om dammarna. Vattnet pumpades ut med ångmaskiner i nya ledningar in till staden.
Men redan tio år senare uppfördes ett nytt vattenverk vid Bulltofta där vattnet hämtades från Bulltoftabäcken (idag Risebergabäcken) samt Sege å, och pumpades till det nybyggda Kirsebergs vattentorn.
När inte heller vattentornet i Kirseberg räckte till kompletterade man 1902-1903 med ett nytt, men underdimensionerat vattentorn vid Pildammarna. Snart var de båda ersatta av ett nytt torn vid Södervärn, uppfört 1913.
Pildammsverket fick andra funktioner, som tjänstebostäder för anställda vid Gatukontoret och VA-verket, samt lokaler för gatukontorets parkavdelning. När ingenjör Alfred Jerdén blev VA-chef 1921 bodde han i den ena halvan av byggnaden, med en idyllisk fruktträdgård och en framväxande park till granne. I folkmun blev gamla vattenverket den ”Jerdénska villan”.
Jerdén som gick i pension 1951 hade i upp­drag av drätselkammaren att hålla koll på beståndet av gäddor i dammarna. Storfiskaren ska ha dragit upp fina fiskar på uppåt 12 kilo, berättar Eber Ohlsson i en text Skånska vattentornssällskapets hemsida.
Efter att den forne VA-chefen avlidit 1974 flyttade änkan och sonen från villan, men i en av de tre tjänstebostäderna bodde Sten-Ove Malmkvist kvar in i det sista. Där hade han bott i hela sitt liv och hans föräldrar innan dess. I oktober 1984 blev hans kontrakt uppsagt. Beskedet han fick var att huset skulle rivas, dels att den tid då kommunen höll sig med tjänstebostäder var förbi.
Malmö museum hade en annan uppfattning om husets värde. Men förgäves. På platsen uppfördes den så kallade Baltiska porten 1989.
Tack till Christina Wilhelmsson som väckte frågan om huset och Eber Ohlsson som bidrog med värdefull information samt bild på villan. Malmös vattenförsörjning kan man läsa mer om i boken ”Malmö – den törstande staden”. Och om Pildammsparkens historia rekommenderas Ulla Hårdes bok
Ännu en artikel om Jerdénska villan finns här.
Vy från Stora Pildammens södra strand runt förra sekelskiftet. En skorsten till vänster bör ligga vid Rönneholmsvägen och ett av husen kan vara Husarkasernen. Längst till höger syns S:t Petris torn sticka upp. I mitten den gamla vattenreservoaren som låg på samma kulle som den senare.Bild: Sydsvenskans arkiv.
Utsikt över Stora Pildammen mot syd, runt sekelskiftet från den gamla vattentornet. Det bör därmed vara Anneberg som skymtar i fonden och skorstenen tillhör möjligen någon av fabrikerna på Trelleborgsvägen.Bild: Sydsvenskans arkiv.
Det första vattentornet uppfördes på 1860-talet på samma plats som det högre kom att byggas på några år in på 1900-talet.Bild: Sydsvenskans arkiv.
Om det är backen till vattenreservoaren till vänster är kameran runt 1900 riktad mot nya Malmö Allmänna sjukhus med två skorstenar och en okänd mölla till höger därom. I vattnet ses intagsledningen till vattenverket.Bild: Sydsvenskans arkiv
Pildammens västra strand, sett mot sydöst. I fonden ser vi vad som verkar vara Flensburgska sjukhuset till vänster och rakt fram Pildammsbarackerna som man kan läsa om här och här.Bild: Sydsvenskans arkiv.
Gå till toppen