Skåne

Så kan Skåne få höghastighetståg

Två nya spår på stambanan reserveras för höghastighetståg.
Det förslaget lanserar kommunerna längs stambanan, med starkt stöd av Region Skåne.

Sedan flera år har de 26 kommuner som ligger längs Södra stambanan försökt förmå regeringen att planera för en utbyggnad av denna klassiska järnvägssträcka.
När kraven nu stärkts på höghastighetståg och en omedelbar upprustning av stambanan genom Skåne ser de 26 kommunerna en chans att kunna förverkliga en första byggetapp. Därför lade Stambanan.com idag fram en egen utredning om hur utbyggnaden kan gå till.
Presentationen kom bara tre dagar efter det att Socialdemokraterna lagt fram ett liknande förslag.
– Vi visar i vår utredning att en höghastighetsbana sex mil från Lund till Hässleholm kan byggas för tolv miljarder kronor. Tidsvinsterna kan bli stora om man väljer en ny sträckning och bygger banan för 320 km/tim, säger Göran Svärd, samordnare för Stambanan.com.
Enligt utredningen bör den nya banan längs vissa etapper byggas på pelare 10-12 meter upp i luften – bland annat för att smidigt kunna passera centrala Hässleholm.
– Det är en väl etablerad lösning, exempelvis i Japan, som är mycket kostnadseffektiv, säger Göran Svärd.
Dagens utspel är ett led i en dragkamp om framtidens höghastighetståg – de tåg som ska ersätta dagens snabbtåg. Det är viktigt för moderna tillväxtkommuner att inte hamna vid sidan av banan.
Regeringen har redan bestämt att den snabbaste vägen från Göteborg till Stockholm ska gå längs Götalandsbanan och Ostlänken via Borås, Jönköping och Nyköping.
Men det råder delade meningar om en anslutande höghastighetsbana från Jönköping till Skåne bör gå längs E 4:ans sträckning förbi Helsingborg eller om den bör gå längre österut, parallellt med Södra stambanan.
Regeringen har ännu inte bestämt sig, men väntar på en snabbutredning från Trafikverket. I avvaktan på den utredningen finns det tre förslag för hur järnvägen i sydligaste Sverige bör byggas ut:
• Region Skåne föreslog i höstas att Södra stambanan snarast bör byggas ut till fyrspår mellan Lund och Hässleholm, ett förslag som stöds av de statliga järnvägsbolagen SJ och Green Cargo. Det förslaget ger bara utrymme för snabbtåg som kör i 250 km/tim.
• När Region Skåne nu växlar om i tågfrågan ansluter man sig istället till utredningsförslaget från Stambanan.com. Den nya järnvägen Lund-Hässleholm föreslås gå öster om Eslöv och väster om Höör. Grundtanken stöds nationellt av både Socialdemokraterna och Miljöpartiet.
• Ett tredje förslag kommer från Europabanan, en sammanslutning av ett 50-tal kommuner och organisationer längs E 4:an genom Skåne och Småland. Deras tanke går ut på att en ny höghastighetsbana bör gå från Jönköping till Helsingborg via Värnamo och Ljungby. Därefter söker sig tågen vidare till kontinenten via en HH-tunnel.
– Nackdelen med deras förslag är att allt måste byggas i ett svep. Vi visar att en höghastighetsbana kan byggas i etapper för att öka kapacitet och hastighet, säger Göran Svärd.
Förslagen splittrar Skånes kommuner. Malmö, Lund och Kristianstad tror på Stambanan, Helsingborg och Ängelholm hoppas på Europabanan.
Regeringen lägger i mars fram en ny nationell tågplan för de kommande tolv åren. Där väntas besked om vilken sydsvensk sträcka som är lämpligast för framtida höghastighetståg.
Gå till toppen