Vi använder cookies för att förbättra funktionaliteten på våra sajter, för att kunna rikta relevant innehåll och annonser till dig och för att vi ska kunna säkerställa att tjänsterna fungerar som de ska. Läs mer i vår cookiepolicy.

Obehöriga vid universitetet tecknar avtal för mångmiljonbelopp

Lunds universitet brister i styrning och kontroll. Avtal undertecknas av fel personer, de diarieförs inte eller tecknas inte alls, visar internrevisionens granskning.

Internrevisionen vid Lunds universitet har granskat hur avtalen hanteras inom bidrags- och uppdragsforskningen.
Det handlar om mycket pengar, i fjol stod uppdrag och bidrag inom forskningen för 35 procent av universitetets totala intäkter på 7,2 miljarder.
Granskningen visar en rad brister:
* Avtal har undertecknats av personer som inte är behöriga.
* Avtal har inte blivit diarieförda.
* Avtal är inte kompletta.
* Universitetsövergripande rutiner saknas för hur avtal ska bevakas och följas upp.
Rektor kan teckna avtal om bidragsforskning på åtta miljoner kronor eller mer, samt om uppdragsforskning på minst fyra miljoner kronor.
Dessa ska granskas av juridiska enheten, men om det har gjorts är oklart. "Det saknas uppgift om granskning sker av samtliga rektorsavtal", skriver revisorerna i sin rapport.
– Internrevisionen bedömer att den interna styrningen och kontrollen är otillräcklig inom detta område vilket naturligtvis är allvarligt, säger Gunilla Norberg, revisionschef.
Redan 2011 påpekade internrevisionen att obehöriga undertecknade avtal. Ledningen svarade då att man såg allvarligt på det och att olika åtgärder planerades.
Men internrevisionens nya granskning visar att det inte har skett någon förbättring.
I sitt svar till internrevisionen skriver förvaltningschefen Susanne Kristensson att ledningen är medveten om problemen och att de är "oacceptabla".
Universitetet har fått en ny arbetsordning men kommunikationen kring vem som ansvarar för vad har försenats. Nu ska detta styras upp.
– Vi ska strama upp rutinerna, framför allt för dem som skriver under avtal så att de följer rutinerna och att det finns stöd av jurister. Plus att vi kommer att göra stickprovskontroller. Väldigt mycket handlar om att sprida kunskapen i hela organisationen, säger hon.
Hur är det möjligt att en icke-behörig firmatecknare undertecknar ett avtal?
– Man kan tycka att det är konstigt, men jag tror inte det handlar om illvilja. Man söker och blir beviljad pengar och tänker att då kan jag säkert skriva under.
Om bristerna i avtalshanteringen har lett till dåliga överenskommelser som bryter mot externa eller interna regelverk är det egentligen ingen som vet.
Internrevisionen har inte haft uppdraget att granska det.
– Vi har inte direkt sett några konsekvenser av det här. Ingen har gått in och tittat på om det är felaktigt innehåll, säger Susanne Kristensson.
Rektor Per Eriksson säger att han är noga med att alla hans avtal gås igenom av jurister.
– Själv ställer jag alltid, så lång jag kan minnas, frågan om så har skett varje gång ett sådant undertecknande är aktuellt.

Granskade avtal

Internrevisionen har granskat 72 avtal (29 uppdragsavtal på 800 000 eller mer och 43 bidragsavtal på 8 miljoner kronor eller mer).
Bidragsavtal:
Av 43 granskade bidrag saknar 4 avtal.
Av övriga 39 avtal är 11 underskrivna av obehörig.
Uppdragsavtal:
Av 29 granskade uppdragsforskningsprojekt saknar 5 avtal.
Av övriga 24 är 18 avtal underskrivna av obehörig.
Gå till toppen