Vi har förtydligat vår personuppgiftspolicy. Vill du veta mer om hur vi hanterar personuppgifter och cookies - läs mer här.
Malmö

Snart ordning på torpet

Kommunen saknar rutiner och direktiv för stadsodling.
Samtidigt blir frågorna från intresserade allt fler.
Nu finns ett förslag till program för odling på allmän plats i Malmö stad.

Sten Göransson ser Slottsträdgården som ett lyckat exempel på vad ett enskilt stadsodlingsinitiativ kan leda till. Initiativ i Lindängelund och Rosengård ser han som steg på vägen till fler stadsdelsodlingar.Bild: Herman Omstedt
Landskapsarkitekten Sten Göransson är projektledare för förslaget, som fått ett positivt bemötande när det gått ut på remiss.
Fritidsförvaltningen skriver i sitt svar att det är viktigt med tydliga riktlinjer för att undvika konflikter.
Stadsbyggnadskontoret vill föra in odling på väggar och tak och anser att det ska göras tydligt att stängsel och staket inte får sättas upp utan tillstånd.
Miljöförvaltningen ser programmet som ett internt vägledningsdokument och trycker på att det behövs ett lättläst informationsblad till allmänheten. Det går också att utläsa att pågående och tidigare stadsodlingsprojekt visar att det verkligen finns ett behov av stöd och riktlinjer.
– Vi som tjänstemän började uppleva att det här blev lite problematiskt när många frågade om möjligheter att odla på allmän platsmark, där det inte handlade om att odla på traditionellt sätt på en kolonilott eller odlingslott, säger Sten Göransson.
Det har redan skapats en löst sammansatt grupp med representanter från olika förvaltningar, som tycker att stadsodling är viktig och intressant. Numera finns också ett nytt nätverk med namnet Malmö stadsodlingsnätverk, som är öppet för enskilda, organisationer och företrädare för Malmö stad.
Sten Göransson sitter på ordförandeposten i föreningen för Sveriges stadsträdgårdsmästare och förhåller sig fritt till stadsodling när han uttrycker sina egna åsikter.
Han är övertygad om att stadsodling är här för att stanna och ser inget problem i att kommuner bäddar för annorlunda odlingar i en tid när fri gerillaodling poppar upp här och var.
– Malmö stad behöver ha en strategi. Eftersom det finns intresse och behov av att påverka sin utemiljö måste vi kunna möta det. För att undvika att man planterar var som helst, så kanske vi ska erbjuda möjligheter till det. Det finns inget värre för oss som företräder kommunen än att säga nej och förbjuda, men inte kunna erbjuda något annat. Istället för att skejtare ställer till problem för underlag som inte tål dem, så erbjuder vi skejtparker. Jag vill att man ser det lite så också med odling. Det är jättejobbigt att förklara att alla inte gillar att man sätter tulpaner runt träd, säger han.
Nytänkande väcker känslor i den kommunala tjänstemannakåren.
– Det finns en rädsla och ett motstånd eftersom man är orolig för att tappa kontroll över situationen. Det här är något av en generationsfråga. Vi behöver hitta ett annat sätt att tänka kring allmän platsmark, men det tar tid, säger Sten Göransson.
I Stockholm skrivs avtal med enskilda som sköter allmänna rabatter.
– Det funkar. Jag ser att det finns många olika alternativ som man behöver öppna för om man står inför att behöva lägga ner rabatter som staden inte har råd att sköta, säger Sten Göransson.
Han tror på att de stora entreprenörernas arbetsinsatser på allmän plats i Malmö i framtiden exempelvis skulle kunna kompletteras med lokalt förankrad skötsel i bostadsområden.

Här är förslaget för framtida odlare

I förslaget till stadsodlingsprogram i Malmö föreslås:
Utred etablering av stadsdelsträdgårdar.
Utred behovet av stadsdelskoordinatorer/trädgårdsmästare.
Utred förutsättningarna för ”prova-på-odling”, samt uthyrning eller lån av redskap och utrustning, som planteringskärl, staket och bodar.
Lista ytor som kan användas för permanent och tillfällig odling.
Tillsätt en stadsodlingsgrupp med representanter för olika förvaltningar.
Gå till toppen