Malmö

Tvillingpappa får inte avsäga sig faderskapet

Malmömannen som genom äggdonation blev tvillingpappa får inte avsäga sig faderskapet, beslutar tingsrätten.

Bild: Hussein El-Alawi
Bakgrunden till det unika rättsfallet är det före detta parets tre resor till en klinik i Lettland huvudstad Riga under år 2011-2012.
De genomgick en så kallad vitro-fertilisering, som innebar att både ägg och spermier donerades. Därmed blev varken mamman eller pappan genetiskt sett föräldrar.
Vid första besöket ska de ha kommit överens med läkaren om att ett embryo skulle inplanteras i kvinnan. Försöket misslyckades.
Enligt mannens advokat Ulf Bjermer ska han uttryckligen ha motsatt sig att använda fler än ett embryo på grund av den ökade risken för tvillinggravididet.
Hans skäl var hälsoriskerna för kvinnan - men även att två barn kräver ökad arbetsinsats.
Men vid andra besöket i Riga som kvinnan gjorde på egen hand fick hon ändå fått två embryon inplanterade. Så även vid försök tre, som ledde till befruktning.
Den 21 december 2012 föddes tvillingbarnen.
- Det här fallet handlar om att han bara samtyckt till ett ägg. Två ägg vid äggdonation leder till en ökad sannolikhet att få två barn, sade mannens advokat Ulf Bjermer för två veckor sedan.
- Hon har gått bakom hans rygg.
Mannen motsäger sig därför faderskapet för båda barnen - eftersom han inte vill behöva välja.
Att bara ett embryo skulle användas står även på det första dokument som kvinnan undertecknat. Bara kvinnans namnteckning finns på de efterföljande dokumenten, där det intygas att hennes vilja om två embryon är bådas.
Under förhandlingen medgav kvinnan att hon kände till att mannen bara ville ha ett embryo - men att hon tog emot två för att öka chanserna att bli gravid.
Tingsrätten skriver i sin dom att en grundläggande förutsättning är att varje barn har rätt till två föräldrar. Eftersom paret var gifta blir mannen direkt fadern juridisk sett.
Tingsrätten menar att det är bevisat att han samtyckt till den assisterade befruktningen - och att den ökade risken för tvillinggraviditet med två embryon inte utgör grund för att ogiltigförklara faderskapet.
Vidare skriver domstolen att mannen hade möjlighet att under behandlingen försäkra sig om att "hans vilja rörande antalet embryon beaktades genom att kontakta den behandlade läkaren". Men det gjorde han inte.
– Vi är lite förvånade, när vi ser på tingsrättens domskäl så delar vi inte den uppfattning som uttrycks där. Han har inte lämnat samtycke till den åtgärd som gjorde att frun blev gravid, säger mannens advokat Ulf Bjermer till TT.
Gå till toppen