Vi använder cookies för att förbättra funktionaliteten på våra sajter, för att kunna rikta relevant innehåll och annonser till dig och för att vi ska kunna säkerställa att tjänsterna fungerar som de ska. Läs mer i vår cookiepolicy.

Bakslag för vindkraftplaner

Länsstyrelsen har stoppat Eolus nya, hundra meter höga, vindmölla söder om Tygelsjö.
Beslutet kan komma att påverka Eons planerade mölla på 150 meter i Naffentorp.
– Det är inte så långt mellan platserna, så vi måste titta närmare på detta, säger Emma Aldin på miljöförvaltningen.

Länsstyrelsens stopp för ett vindkraftverk vid Tygelsjö kan påverka planerna på vindkraft i Naffentorp också.ARKIVFOTO: JENNY LEYMANBild: JENNY LEYMAN
Eons planerade vindmölla i Naffentorp är inne i slutfasen av såväl miljöprövning som ett beslut om bygglov.
– Det är få platser i Malmö där vi kan ha vindkraftverk. Länsstyrelsens beslut gör det svårare att säga ja till ett vindkraftverk i Naffentorp, säger Emma Aldin.
Även på stadsbyggnadskontoret, som ska godkänna ett bygglov, har länsstyrelsens beslut skapat nya problem.
– Det här är en svår fråga, där vi måste väga in kultur- och miljöfrågor med Malmös mål för förnybar energi, säger Elisabet Werecki, handläggare på stadsbyggnadskontoret.
– Det är helt klart en balansgång.
Efter flera års tvekan har Malmös rödgröna ledning till sist bestämt sig för att lägga ribban högt. ”Hela Malmö ska försörjas till hundra procent av förnybar energi 2030”, har de båda kommunalråden Anders Rubin (S) och Lari Pitkä-Kangas (MP) gemensamt slagit fast.
Som ett led i denna strävan har Malmö stad därför köpt ett vindkraftverk i Nötåsens vindpark i Sundsvall och har haft stora planerna på ett vindkraftbälte på fälten söder om Yttre ringvägen.
Länsstyrelsens nej kommer därför olägligt.
Det kan kullkasta hela planen med ett vindkraftsbälte runt Malmö.
Vindkraftverk här ”kommer att innebära en påtaglig skada” på kulturmiljön och få en ”stor påverkan på omgivande landskap”, enligt länsstyrelsen.
De värden som länsstyrelsen vill bevara är det vidsträckta, öppna landskapet längs Öresundskusten, ett område fullt med monumentala gravhögar (som Tags hög i närheten), flera kyrkbyar och ett kommunikationsstråk som går tillbaka till bronsåldern, inslag som tydligt visar områdets utveckling från förhistorisk tid till nutid.
Eon fortsätter trots detta med sin plan för ett 150 meter högt vindkraftverk i Naffentorp, söder om Svågertorps station. ”Vindkraftverket kommer inte att medföra någon påtaglig skada på riksintresset”, skriver Eon Vind till kommunens miljöförvaltning.
Kraftbolaget säger sig också vilja återuppta en dialog med områdets boende, som befarar att ljudet kommer att fortplanta sig till Västra Klagstorp och vidare mot Tygelsjö, att det kommer att påverka fågellivet och att fler vindkraftverk kommer att byggas på samma plats. Eon Vind hänvisar dock till att ”merparten av den forskning som har gjorts att de störningar som vindkraft förväntas medföra sällan utgör ett reellt problem” och att trafikbuller från Yttre ringvägen snarast kommer att maskera bullret från vindkraftverket.
Det nya vindkraftverket, om det godkänns, ska producera 7 500 MWh om året. Det motsvarar en årlig elförbrukning i 1 500 villor. Inga skyddade natur- eller kulturområden kommer att påverkas, skriver Eon i sin miljöanmälan.
Gå till toppen