Vi har förtydligat vår personuppgiftspolicy. Vill du veta mer om hur vi hanterar personuppgifter och cookies - läs mer här.
Sverige

Sopsortering ökar sopimport

När sopsorteringen ökar leder det till att än mer avfall måste importeras för förbränning.

Sysav i Malmö har ansökt om att få elda mer sopor för att utnyttja pannorna maximalt.Bild: Peter Frennesson
– Vi ser inga stora problem med importen, säger Peter Danielsson, ordförande för branschorganisationen Avfall Sverige.
Allt mer plast, papper och mat sorteras ut för återvinning eller gasproduktion. Det betyder att sopmängden som kan eldas upp och ge värme och el krymper.
I en ny rapport från branschorganisationen Avfall Sverige förutses att mängden brännbara sopor på så sätt minskar med tio procent fram till 2020.
Men gapet mellan förbränningsanläggningarnas kapacitet och sopmängden är större än så.
Om ett par år beräknas svenska hushåll och verksamheter lämna ifrån sig omkring fem miljoner ton brännbart avfall. Samtidigt har anläggningarna kapacitet att elda 30 procent mer. Gapet täcks redan idag med import och den kommer att öka.
2012 importerades 550 000 ton hushålls- och verksamhetsavfall. Om två år kan importen vara tre gånger så stor.
– Det är en öppen marknad för avfall. Och sett ur EU-perspektiv är bättre att elda avfallet och göra fjärrvärme än att lägga det på deponi, säger Jon Engström på Naturvårdsverket.
Bara i fjor invigdes tre kraftvärmeverk som eldas med avfall.
Det innebär att det nu finns 33 anläggningar i landet.
Dessutom har bland andra Sysav i Malmö ansökt om att utnyttja bolagets pannor maximalt och elda ytterligare 70 000 ton.
Norge har länge varit en stor exportör men kan inte leverera så mycket mer, enligt rapporten från Avfall Sverige.
Därför riktas blickarna framför allt mot Storbritannien.
Filbornaverket i Helsingborg invigdes i fjor och har redan börjat importera avfall från England. Enligt planerna ska importen täcka en femtedel av behovet.
Peter Danielsson är både ordförande för branschorganisationen Avfall Sverige och kommunstyrelsens ordförande (M) i Helsingborg.
Han försvarar både miljardkostnaden för Filbornaverket och importen av avfall.
– Det är huvudsakligen regionala sopor vi eldar och undviker därmed tusentals lastbilstransporter till andra anläggningar. Importen är ändå bara en liten del av vad som förbränns och som blir fjärrvärme, säger Peter Danielsson.
Gå till toppen