Lund

Byggen ska sätta stopp för trängsel

Studenter och anställda får knappt plats i lokalerna. Men nu ska Lunds universitet bygga ikapp behovet. Gamla hus blir nya, kvarteret Paradis blir fästet för en blivande åder mot Brunnshög, och Kungshuset, där universitetet en gång startade, kan öppnas för allmänheten.

Lunds universitet sväller, och många lokaler – somliga flera hundra år gamla, andra från 1960-talet – är inte anpassade för behoven. De anställda har under de senaste fem åren blivit 1 700 fler, budgeten har under samma period växt med två miljarder kronor. Många forskare och doktorander har anställts, vilket har inneburit trångboddhet.
Universitetet tog över lokaler av Astra Zeneca i Medicon Village, men antalet anställda har ökat så mycket att det ändå är ont om plats.
– Platsbristen drabbar framför allt forskningen. Studenterna har inte blivit fler de senaste fem åren, berättar Tim Ekberg, planeringschef på universitetet.
Det finns planer för hur universitetet ska hantera platsbristen. Nybyggda Lux, blivande centrum för humaniora och teologi, slår upp dörrarna sommaren 2014. Ett stenkast därifrån har Eden byggts om, och tanken är att bygga ett studiecenter utanför nuvarande teologen.
Universitetet kan expandera åt nordost längs det så kallade Kunskapsstråket, där fotgängare med jämna mellanrum ska möta kaféer och mötesplatser. Visionen är att förbinda Lunds centrum med Brunnshög, ESS och Max IV.
Vad som händer med universitets byggnader i centrum, som Gamla kirurgen och Arkeologen, är osäkert. Kungshuset kan öppnas för allmänheten och, inte minst, turister.
– Universitetet har många gamla lokaler, vackra, men ofta opraktiska, som egentligen inte är byggda för att vara undervisnings- eller kontorslokaler, säger Tim Ekberg.
Hyrorna för de nya byggnaderna kommer bli högre.
– En central lokalfond har skapats. De som har svårt att hitta extern finansiering, som humanister och teologer på Lux samt samhällsvetare på Eden, kommer att prioriteras för stöd från denna nya fond, berättar Tim Ekberg.
På Universitetet ligger även att sköta och finansiera Botaniska trädgården, Historiska museet och Skissernas museum.
– Vi får medel för utbildning och forskning av staten, men ingen särskild finansiering för dessa viktiga kulturinrättningar. Vi behöver hitta fler som kan hjälpa oss att bära kostnaderna så att de kan utvecklas på ett bra sätt, säger Tim Ekberg.
Hur går det med Kunskapsstråket?
– Det är en vision som tar tid, kanske flera decennier, men för varje nytt projekt kommer det att märkas av mer och mer. Vi fokuserar på att göra tillägg längs kunskapsstråket och att göra sträckan mer levande och tätare ju längre tiden går, säger Åsa Bergenudd, byggchef för LU Byggnad.
Är det inte synd att lämna anrika byggnader som Wrangelbiblioteket nu när mycket flyttar till Lux?
– Universitetet lämnar endast ett av sju hus när nuvarande brukare flyttar till Lux. Det är Kulturanatomen, men vi har en överenskommelse med fastighetsägaren om att hyra tillbaka huset om fem år. Wrangelbiblioteket har vi hittat en ny funktion för. Bland annat kommer LUCSUS och nybildade Centre for Societal Resilience att flytta dit, säger Åsa Bergenudd.
Läs alla artiklar om: Universitetsliv
Gå till toppen