Vi har förtydligat vår personuppgiftspolicy. Vill du veta mer om hur vi hanterar personuppgifter och cookies - läs mer här.
Inpå livet

Forskaren: Alla mår bättre av jämställdhet

Ökad jämställdhet har hittills gjort kvinnor sjukare och män friskare. Medan kvinnor stressas av att kombinera jobb och familj, får män som är föräldralediga bättre levnadsvanor och längre liv.

Anna Månsdotter, folkhälsoforskare vid Karolinska institutet, har undersökt jämställdhetens effekter på hälsa och livslängd. Enligt hennes studier finns ett samband mellan pappors föräldraledighet och deras framtida hälsa: Ju längre föräldraledighet, ju mindre risk att dö i förtid.
– När män tar ett större ansvar för barnen får de ofta ett annat förhållande till hur de ska leva sitt liv. De kör bil mer säkert för att de har barn i baksätet och när de lär ungarna att äta bra mat tar de över det mönstret själva, säger Anna Månsdotter.
I dag är kvinnors medellivslängd 83,5 år och mäns 79,5 år. Män är generellt sett mer riskbenägna och har sämre hälsovanor. De dör i första hand av självmord, olyckor, alkohol och hjärt- kärlsjukdomar medan kvinnor främst dör i cancer.
Paradoxalt nog mår kvinnor sämre trots att de lever längre. Till exempel är risken att drabbas av huvudvärk, ständig trötthet, ängslan, oro och ångest mer än dubbelt så hög bland kvinnor som män.
Skillnaden i medellivslängd har minskat de senaste åren, medan kvinnors sjukfrånvaro ökat.
– Männen verkar gynnas mer i hälsa av jämställdhet än kvinnorna. Det är oerhört sorgligt att kvinnor ännu inte fått nytta av den ökade jämställdheten i fråga om färre sjukskrivningar, säger Anna Månsdotter.
Hon tror dock att jämställdhet på sikt gynnar alla.
– Kvinnor bär fortfarande mest ansvar hemmavid och lider mest av den dubbla rollen att både vara i arbetslivet och i familjelivet, men när männen har tagit tillräckligt ansvar så borde det bli så att kvinnans dubbla börda lättar så att hon också kan utveckla en positiv hälsa. Jag tror att i ett samhälle där kvinnor och män behandlas lika så lever vi i stort sett lika länge och mår lika bra.
Gå till toppen