Vi har förtydligat vår personuppgiftspolicy. Vill du veta mer om hur vi hanterar personuppgifter och cookies - läs mer här.
Aktuella frågor

Debattinlägg: "Med hjälp av arbetskraftsinvandring får vi mer pengar till skolan, vården och omsorgen"

Regeringen och Miljöpartiet lägger inom kort fram lagförslag som ska underlätta för människor utanför Sverige att få arbete här.
Det skriver Sveriges migrationsminister Tobias Billström (M), som idag medverkar vid ett seminarium på Sydsvenska handelskammaren i Malmö om företagens behov av att kunna anställa internationell arbetskraft.

Länder som är framgångsrika på att attrahera kunnig arbetskraft är vinnare i den nya ekonomin. Samtidigt ökar konkurrensen om den eftertraktade arbetskraften.
Länder som Kina, Indien och Mexiko tar idag emot många arbetskraftsinvandrare. Och i Afrika pratar man inte längre om ”brain drain” utan snarare om ”brain gain”. Det innebär att människor väljer att flytta till Afrika för att arbeta istället för som tidigare när invånarna i många afrikanska länder sökte sig till Europa och andra kontinenter för att få ett arbete.
Var fjärde svensk arbetsgivare hittar inte rätt kompetens. Ingenjörer är den svåraste yrkesgruppen att rekrytera, men det råder brist även på utbildade hantverkare, kockar och yrkeschaufförer. Att arbetskraftsinvandringen fungerar väl är därför mycket viktigt för svenska företag.
I Skåne finns många företag som är beroende av arbetskraftsinvandring. Spelföretaget Massive, Trelleborg och Atlas Copco är några exempel. Det som förenar dem är att de har ambitioner och växtplaner samtidigt som de hämmas av brist på kompetens.
Nyligen fyllde reformen om arbetskraftsinvandring fem år. Sedan 2008 har Sverige ett av världens mest öppna regelverk för arbetskraftsinvandring. Det ska vi vara stolta över. Det är bra för såväl människor som vill komma hit och förverkliga sina drömmar som för Sveriges konkurrenskraft.
Ska Sverige bli attraktivt för globala talanger måste vi hela tiden vara innovativa. Därför lägger regeringen och Miljöpartiet inom kort fram en proposition med lagförslag som ska underlätta för människor utanför Sverige att få arbete här.
Vi föreslår flera justeringar för att göra dagens regler för arbetskraftsinvandring mer flexibla.
Vi gör det enklare för en asylsökande som fått avslag på sin ansökan att istället få tillstånd som arbetskraftsinvandrare. Den anställningstid som krävs för att byta spår kortas från sex till fyra månader.
Vi lägger också fram flera förslag som gör det lättare för internationella studenter och deras familjer att arbeta i Sverige under och efter studietiden. Det handlar bland annat om att:
Doktorander ska kunna få permanent uppehållstillstånd i Sverige under sin forskarutbildning. Ett permanent uppehållstillstånd ska kunna beviljas för en person som i sammanlagt fyra år under de senaste sju åren har haft uppehållstillstånd för studier på forskarnivå.
Studenter ska kunna stanna kvar i Sverige och söka arbete eller undersöka förutsättningarna för att starta näringsverksamhet efter slutförda högskolestudier. Hur länge studenterna får stanna återkommer regeringen till i en särskild föreskrift. Sex månader kan vara en rimlig tid.
Men det är inte bara regering och riksdag som ska hitta nya vägar för att attrahera ny arbetskraft. Det måste också näringslivet, facken, högskolor och universitet liksom regionerna och kommunerna.
Regioner och kommuner bör fundera över hur de kan främja entreprenörskap och underlätta för invandrare att starta företag. Näringslivet och de fackliga organisationerna bör fundera över hur arbetsmarknaden blir bättre på att ta till vara internationell kompetens och samtidigt ökar förståelsen kring vikten av internationella talanger.
Idag medverkar jag i ett seminarium hos Sydsvenska handelskammaren i Malmö. I fokus står företagens behov av att kunna anställa internationell arbetskraft. Diskussionen är viktig eftersom det inte bara är företagen som förlorar på att jobben inte är besatta. För att utveckla välfärden behöver vi bli fler som arbetar mer. Med hjälp av arbetskraftsinvandring får vi mer pengar till skolan, vården och omsorgen. Sverige måste ha en arbetslinje som ser möjligheter i alla människor som finns på arbetsmarknaden. Regeringen tar därför nu ytterligare steg för att den kompetens som finns i andra länder ska komma svenska företag till del.
Tobias Billström
Tobias Billström (M) är migrationsminister och riksdagsledamot för Malmö kommun.
Idag klockan 14.15 kan du chatta på Sydsvenskan.se med Tobias Billström.
Gå till toppen