Kultur & Nöjen

Ellen Albertsdottír: Den nya tidningen "Nära barn" är helt borta

Det har nog aldrig varit lätt att vara mamma. Men det är särskilt svårt nu. Det samtida moderskapet kräver maximalt med tid och energi. En mamma förväntas till exempel vara föräldraledig länge och sedan jobba deltid för att kunna hämta sitt barn tidigt på förskolan.

Samtidigt vinner det så kallade ”nära föräldraskapet” mark som fokuserar på närhet såväl fysiskt som psykiskt. Ett tecken i tiden är den nya tidningen Nära barn som tar upp frågor som amning, samsovning och tygblöjor.
I premiärnumret kan man även läsa ett reportage som tar sin utgångspunkt i frågan om man kan kombinera sitt drömjobb med ett nära föräldraskap. I den porträtterade familjen håller mamman regelbundet raw food-kurser medan pappan har ett arbete som innebär mycket resor och helgjobb. När mamman håller kurser följer dottern med även om det innebär att hon stundtals leker för sig själv. Hon följer däremot sällan med sin pappa. ”Det blir mer sitta i väntrummet och det blir lite tråkigt”, säger mamman som är den som intervjuas i tidningen.
Det nära föräldraskapet innebär inte per definition att kvinnan ska ta på sig rollen som den primära föräldern, men i varje enskilt fall finns det ofta förklaringar till varför det ändå blivit just så. Så blir det även för föräldrar som inte väljer den här inriktningen. Men det naturliga föräldraskapet riskerar att bli en större kvinnofälla än många andra. Anhängare motiverar nämligen att kvinnor distanserar sig från arbetsmarknaden med ett argument som är omöjligt att värja sig mot: de säger att det är det allra bästa för barnen. Men de kan inte peka på några vetenskapliga studier. Det handlar bara om känslor.
Men känslor är inte så bara. Därför måste i princip alla, och inte bara de som uttalat tilltalas av nära föräldraskap, förhålla sig till mammaidealets krav om konstant tillgänglighet. En amerikansk heltidsarbetande mamma lägger lika mycket tid på sina barn nu som en hemmamamma gjorde 1975. I Sverige jobbar var tredje kvinna i den arbetande befolkningen dessutom deltid och detta främst på grund av att de har små barn.
Idealet om ett nära föräldraskap gör vårdandet av ett barn till ett heltidsjobb, vilket det inte ens var på hemmafruns tid. Framför allt lämnar det lite utrymme till annat som kan vara viktigt i livet. För ja, det finns annat.
I Nära barn är dessutom samtliga texter med undantag för en kort recension av en pappabok skrivna av kvinnor. Det är fortfarande mest kvinnor som dels förespråkar och som dels förväntas förhålla sig till idén om konstant tillgänglighet. Fortfarande mest kvinnor som jobbar deltid och sköter om barnen. Här ger det nära föräldraskapet tyvärr ingen utväg. Tvärtom.
Allt fler kvinnor gör det dessutom till en del av sin självbild: det är så man uppför sig som en bra mamma. Och det är också så vi förlorar kampen om ett jämställt föräldraskap och samhälle.
Gå till toppen