Vi har förtydligat vår personuppgiftspolicy. Vill du veta mer om hur vi hanterar personuppgifter och cookies - läs mer här.
Aktuella frågor

Debattinlägg: Handelskammarnas vd:ar: Därför är ESS en utmärkt affär

ESS blir världens mest moderna och avancerade anläggning i sitt slag och det finns stor efterfrågan på den typen av forskning, skrivervd:erna för Sydsvenska Industri- och Handelskammaren, och Stockholms Handelskammare.

Den europeiska forskningsanläggningen ESS närmar sig projektstart. Sverige bygger och är värd för en forskningsanläggning i världsklass med bred tillämpning inom många områden.
Genom ESS investerar den internationella forskarvärlden tvåsiffriga miljardbelopp i Sverige. Det finns redan propåer från andra universitet om att etablera filialer i anslutning till anläggningen. Att Sverige ska vara attraktivt och dra till sig internationella satsningar är precis vad många debattörer länge har önskat. Det innebär också stora möjligheter för svenskt näringsliv.
Att diskutera den kritik som Astrid Söderbergh Widding, rektor för Stockholms universitet, och Anders Karlhede, vice rektor för naturvetenskap på Stockholms universitet, framförde på Aktuella frågor den 27 mars är viktigt. Är satsningen på ESS bra? Kan Sverige vara plats för stora anläggningar för vetenskaplig internationell forskning?
Arbetet med ESS har pågått i tolv år. Initiativet kommer från forskarvärlden. Nordiska fysiker enades på ett tidigt stadium om Lund som lämplig plats. Många länder visade intresse för att anläggningen skulle placeras hos dem och för att vara värd för projektet, bland annat Storbritannien. Men till slut enades alla om att Lund var den bästa platsen. Ytterst handlar det om att skapa bra forskning och inte nationell industripolitik. Men självklart har värdlandet särskilt stor nytta av projektet. Det är en utmärkt affär.
Sverige får en forskningsanläggning som kostar 15 miljarder kronor till en tredjedel av priset. Uppgörelser av motköpskaraktär, där länder utöver pengar bidrar också genom att leverera teknik, påverkar inte de totala internationella investeringarna i anläggningen utan innebär bara att avgränsade delar av bygget levereras av företag från andra länder än Sverige.
Internationell samverkan är nödvändig när det gäller så stora anläggningar som ESS. Inget enskilt land i Europa har så mycket forskning att det på egen hand skulle kunna betala den typ av mätinstrument som ESS utgör.
Just nu avslutas de internationella förhandlingarna om hur stor del av ESS som varje land ska betala. Det är en process där regeringen bör känna höga krav på att uppnå bra resultat. Eftersom det rör sig om förhandlingar vore det extremt naivt av regeringen att bjuda på full öppenhet när det gäller den svenska finansieringens exakta gränser och utformning.
ESS är en infrastrukturanläggning, ett enormt mätinstrument. Den stora kostnaden är en investering av engångskaraktär. Livslängden är 20 år och om nivån är den samma som idag kommer Sverige totalt under den perioden investera i forskning och utbildning för omkring 1 500 miljarder kronor. Sannolikt blir det mycket mer.
Svenska staten ökade nyligen sitt årliga anslag till forskning med fem miljarder kronor. Men Sverige ligger fortfarande en bit efter de länder som satsar allra mest. Många länder har till exempel infört avdrag för företag och privatpersoner som investerar i forskning. Det skulle Sverige också kunna göra.
ESS blir den mest moderna och avancerade anläggningen i sitt slag i världen, men grundteknologin är inte ny och det finns stor efterfrågan på den typen av forskning. Till exempel kan bränsleceller, solenergi, katalysatorer, batterier, datorteknik, smarta material och mediciner förbättras och utvecklas genom studier hos ESS. Endast en liten andel av alla projekt som är möjliga kan genomföras.
ESS ska inte bara innebära toppforskning, utan också bidra till tillväxt i Sverige och i EU. Det måste skapas möjligheter för näringslivet att använda anläggningen, ta del av resultat och data. Det är viktigt att säkerställa att ESS blir en nationell resurs.
Sverige behöver vara mer aktivt inom internationell forskning och högre utbildning. ESS är en enorm chans att lyfta svenskt universitetsväsende och svenskt näringsliv.
Helst skulle Sverige ha ytterligare minst ett projekt som ESS. I Norden finns idag två regioner som har goda förutsättningar att vara värd och plats för större projekt av denna typ, Öresundsregionen och Stockholm.
Kanske kan näringslivet tillsammans med universitet och högskolor skapa ett internationellt konsortium kring teknisk forskning och utveckling. Kanske kan vi få ett elituniversitet från Asien eller Amerika att etablera sig här med både undervisning och forskning. Låt oss ägna kraft till att diskutera det i stället för om Sverige kan vara värd för ett så stort projekt som ESS.
Gå till toppen