Vi har förtydligat vår personuppgiftspolicy. Vill du veta mer om hur vi hanterar personuppgifter och cookies - läs mer här.

Stressade barn i stora grupper oroar personal

De allt större barngrupperna i Malmös förskolor är stressande för de yngsta barnen.
Nu slår förskolelärarna larm om barnens brist på trygghet.

– De yngre barnen kan bli fruktansvärt stressade i så här stora grupper. Det får följder längre fram i deras liv, säger Nina Adolfsson, fackligt aktiv förskollärare.
Nina Adolfsson säger sig tala för en överväldigande majoritet av Malmös förskol lärare.
– Vi är helt överens om att grupperna är alldeles för stora. Det är inte så många år sedan de yngsta var tolv barn och de äldre femton, säger hon.
– Idag är motsvarande siffror sjutton respektive tjugofem barn. Det gör som alla förstår en oerhörd skillnad.
Enligt Nina Adolfsson får de stora barngrupperna närmast oöverskådliga konsekvenser för de yngre barnen, både i den vanliga vardagen och på längre sikt.
– Det är svårt med anknytning och relationsskapande – sådant som är det mest grundläggande för att barnen ska utvecklas på ett bra sätt, säger Nina Adolfsson.
– Vi ser problem med både koncentration och urskillningsförmåga bland de yngre barnen – klara tecken på att miljön är osund.
Hur ser det konkreta problemet ut?
– Det blir alldeles för mycket intryck och för många relationer som ska knytas. De yngre barnen är helt enkelt inte tillräckligt utvecklade för en sådan miljö.
Enligt Nina Adolfsson är det de ”tysta” barnen som riskerar att råka värst ut.
– De barn som klarar av att uttrycka sin frustration får uppmärksamhet förr eller senare. Det som oroar oss mest är att barnen som inte syns och som håller allt inom sig kommer i kläm, säger hon.
Hur påverkar det här förskolelärarnas arbetssituation?
– När man upplever att man inte kan möta varje barn så bra som man borde sätter det en väldig press. Det generar också en stress i barngruppen.
– Det här blir en ond cirkel. Vi kämpar i motvind och den börjar märkas i siffrorna för sjukfrånvaron bland förskolelärarna.
Roine Selind, ordförande i Lärarförbundet i Malmö, bekräftar Nina Adolfssons bild.
– Förskolelärarna ringer facket hela tiden och den stora frågan är barnantalet i grupperna. Det som händer är oroväckande, säger han.
Anders Rubin (S), ansvarigt kommunalråd, sa i tisdagens Sydsvenskan att läget bland cheferna kunde vara ”värre”. Hur vill du kommentera det?
– Rubin måste vara den ende som inte bekymrar sig om förskolechefernas oro. Vi känner inget stöd alls från honom och det blir ju inte bättre när han uttrycker sig på det här viset.
– Han avfärdar detta som att vi bara klagar för vår egen vinning. Självklart vill vi ha en bättre arbetsmiljö men det allra viktigaste är att barnen mår bra.
Gå till toppen