Vi har förtydligat vår personuppgiftspolicy. Vill du veta mer om hur vi hanterar personuppgifter och cookies - läs mer här.

Misstänkta smugglare får tillbaka sin cannabis

Beslagtagen cannabis har för första gången återlämnats till misstänkta smugglare. Beslutet motiveras av att en naturläkare intygat att narkotikan är avsedd för medicinskt bruk.

Bild: Åsa Sjöström
I mer än tre månader, ända sedan nyårsnatten, har Tullen i Malmö haft en tredjedels kilo cannabis i beslag.
Efter en lång rad juridiska turer tvingades Tullverket i veckan att återlämna hela narkotikabeslaget till tre norska medborgare som tidigare misstänkts för narkotikasmuggling.
– Varorna blev i tisdags klara för att lämnas ut. Vi har inget lagligt stöd för att ha kvar dem i behåll. Då återstår det bara att lämna ut dem, säger tullåklagare Oscar Lindvall.
Han betraktar återlämnandet som något av en ”historisk händelse”:
– Det här är mig veterligen första gången som tullen lämnar ut cannabis. Jag lägger ingen värdering i det. Men jag har haft ett intresse av att få frågan prövad på så hög nivå som möjligt, säger Lindvall.
Den narkotika som återlämnats bestod av 62 burkar Bedrocan, en cannabisprodukt som godkänts som naturläkemedel av nederländska staten och som paketeras och marknadsförs av ett privat företag. Burkarna fördes in i Sverige av tre norrmän som var på väg från Amsterdam till Oslo i en personbil.
I det beslagtagna partiet bestod cannabisen av torkade blad, rökbara direkt ur burken.
Männen greps omedelbart efter färden över Öresundsbron vid Lernacken. Åklagarmyndigheten i Malmö kom först fram till att de tre gjort sig skyldiga till narkotikasmuggling.
Men kort därefter släpptes männen fria och beslaget hävdes.
Tullverket ville emellertid inte lämna ut cannabisburkarna utan en mer noggrann juridisk bedömning.
Därför begärde Oscar Lindvall en överprövning av ärendet hos överåklagaren. Lindvall hävdade att Tullverket som tillsynsmyndighet för varor som förs in i landet hade rätt att begära en sådan överprövning.
Men överåklagaren prövade aldrig fallet eftersom tullen inte sågs som en part i målet.
Enligt vice överåklagare Astrid Eklund kan myndigheter bara i vissa speciella lägen begära överprövning.
Att de tre norrmännen fått sin cannabis tillbaka kan tolkas som att det blivit lättare att ta in narkotika för personligt medicinskt bruk i Sverige.
Sedan tidigare finns domstolsbeslut på att den som bor i Sverige får föra in cannabisolja i Sverige med stöd av recept från en utländsk läkare.
Återlämnandet tyder på att det kan räcka med ett intyg från en utländsk naturläkare för att ta in narkotiska preparat.
Enligt Per-Åke Sandvold, enhetschef på Läkemedelsverket, går det emellertid inte att tolka något av besluten som att det blivit lättare att föra in narkotika för eget medicinskt bruk.
– Det har varit lätt hela tiden, säger Sandvold som påpekar att regeringen ”glömt eller inte tänkt på” att Bedrocan och andra cannabispreparat kan ha medicinsk användning.
I teorin kan privatpersoner även propsa på att få föra in heroin- eller kokainpreparat för medicinskt bruk.
– Jag hoppas detta ändras relativt snart, säger Sandvold.
En sådan ändring är på gång. Läkemedelsverket har fått i uppdrag att se över förteckningen över vilka preparat en resenär får föra in i Sverige för trettio dagars förbrukning.
– Eftersom det rör sig om en förordningsändring går det betydligt snabbare än om det varit en lagändring, säger han.
Gå till toppen