Sverige

Skånska metalletare hittar danska skatter

– Vi hade letat en hel dag, utan resultat, och skulle bara snedda över en åker till bilen. Då – ping!
Ljudet i Iohannes M Sundbergs metalldetektor kom från en av de största silverskatter som hittats i Danmark.

Över fem kilo silver i form av smycken, ringar och mynt hade begravts i en lerkruka i åkern sydväst om Roskilde under järnåldern, för 1 500 år sedan.
Toppen av krukan var sönderplöjd och några av silverföremålen låg spridda i jorden – dem kände metalldetektorn av den där sommardagen 2012.
Föremålen från Mannerupskatten, som den kallas, ska ställas ut på Roskilde museum under 2015.
Det är det viktigaste, men långt ifrån enda, fynd som de skånska detektorentusiasterna Iohannes M Sundberg och Tobias Bondesson varit delaktiga i.
De har också funnit unika mynt och ett sällsynt guldsmycke, en präglat dubbelbrakteat, som idag finns utställd på Nationalmuseet.
Till skillnad från i Sverige är det i Danmark tillåtet att använda metalldetektor för att leta fornfynd i ytliga jordlager.
Tobias Bondesson och Iohannes M Sundberg är kända och uppskattade i den danska museivärlden. Tillsammans med ett litet gäng med intresse för arkeologi, gamla mynt och friluftsliv åker de nästan varje helg från Malmö till Själland för att leta av nya områden.
De har god kontakt med lokalmuseerna, katalogiserar alla sina fynd med GPS-koordinater och skickar in dem för bedömning.
– De senaste åren har vi skickat in ungefär 600 föremål från det här området till Roskilde museum, säger Tobias Bondesson om de daggvåta ängar där vi går omkring denna tidiga lördagsmorgon.
Gamle Lejre, strax utanför Roskilde, är något av ”Danmarks Uppåkra”. Inte lika rikt på fynd, men här har arkeologerna funnit stora hallar från folkvandringstid och vendeltid, på en höjd intill ligger ett par skeppssättningar och flera gravhögar.
Iohannes M Sundberg, Tobias Bondesson och hans far Lennart Bondesson packar ur metalldetektorerna ur bilen.
Snart kommer Tommy Olesen körande, dansk veterinär och aktiv detektorsökare sedan tio år. Han känner traktens lantbrukare, och kan ordna de nödvändiga tillstånden från markägarna.
De fyra börjar gå över ängarna med koncentrerade miner, hörlurar på och svepande rörelser. Ungefär var femte minut sätter någon spaden i jorden, hugger ut en fyrkantig grästorva och vänder upp den.
En liten handdetektor visar exakt var det finns en liten metallbit – som ofta visar sig vara en patron eller en spik. Detektorn kan känna av små föremål 20–30 centimeter ner i jorden, större föremål kanske 40–50 centimeter.
– Vi tar själva bara upp föremål som ligger i ploglagret. Om något ligger djupare, så är det orört och då är det viktigt hur sakerna ligger – då ska arkeologer gräva ut det, säger Tobias Bondesson.
Han fick sin första metalldetektor när han var 13 år, och familjen bodde i USA.
– I början var det ju spännande bara att hitta en 25-centare, säger han.
Tobias Bondesson är också intresserad av numismatik, myntkunskap, och det har varit en drivkraft för hans detektorletande i vuxen ålder.
Sedan 2008 åker han regelbundet till Danmark, i Sverige har han i några fall samarbetat bland annat med Lunds universitet i samband med forskningsutgrävningar.
Iohannes M Sundberg, som studerat arkeologi, hade ett nyväckt intresse för metalldetektorer och började fråga Tobias om råd på ett nätforum.
– Och nu blir han inte av med mig, säger han leende.
På fyra av fem utflykter till Danmark hittar de något intressant, alltså medeltid eller äldre. Men den här förmiddagen gav magert resultat.
Tommy Olesen har hittat det bästa – ett kufiskt, arabiskt, mynt från 700-800-talet med tydlig prägel.
Den danska synen på att leta fornfynd med metalldetektor i frihet under ansvar fungerar utmärkt, menar detektorvännerna.
De har aldrig stött på några misstänkta plundrare.
– Vi utbyter mycket information på forumen, också om det dyker upp misstänkta föremål till salu, säger Tobias Bondesson
– Seriösa detektorister och markägarna har ett gemensamt intresse av att upptäcka plundrare, det blir många vaksamma ögon,

Förbjudet i Sverige – tillåtet i Danmark

Sverige har sedan början av 1990-talet haft förbud mot metalldetektorer, utom på badstränder.
Från 1 januari 2014 är sökning med metalldetektor istället en tillståndpliktig verksamhet.
I Danmark är det tillåtet att plocka upp fornfynd (danefæ), men allt som är äldre än medeltid ska lämnas via lokala museer till Nationalmuseum för bedömning. För mynt finns ett exakt årtal, 1536.
För fornfynd som de danska museerna bedömer som intressanta får upphittaren en liten ersättning.
Gå till toppen