Sverige

21 saker som kan röra dig

Mer än varannan politisk fråga i Sverige påverkas av EU. Bara under de senaste veckorna har EU-parlamentet fattat flera beslut som kan påverka din vardag.

1. Ål. Parlamentet kräver en skärpning av EU:s skyddsregler. Frågan drivs av Isabella Lövin (MP). EU-kommissionen har ombetts presentera ett nytt lagförslag för återhämtning av den europeiska ålen.
2. Hemlösa. Parlamentet uppmanar alla EU-länder att skaffa fram billiga bostäder till samhällets svagaste grupper. En uppmaning; EU-parlamentet kan inte tvinga fram bostadsbyggande.
3. Flygplatsbuller. Parlamentet röstar om en överenskommelse som transportutskottet nått med regeringarna. Nationella och regionala myndigheter ska ha sista ordet när det gäller att besluta om att begränsa flygaktiviteter för att minska oljudet på EU-flygplatser.
4. Bilar. Målet är att minska utsläppen av koldioxid från nya personbilar. 2025 ska nya bilar släppa ut högst 68 till 78 gram koldioxid per kilometer.
5. Mediciner. Läkemedelsföretag måste publicera alla resultat från sina kliniska prövningar av nya mediciner – även dem som inte visar så bra resultat. Lagändringen är redan tagen av ministerrådet. Den 2 april röstade parlamentet ja.
6. Aborter. Om några år kan EU stå inför en abortstrid. Ett medborgarinitiativ som kräver förbud mot ”verksamhet som förutsätter att mänskliga embryon förstörs” har samlat 1,7 miljoner namnunderskrifter. En miljon underskrifter från minst en fjärdedel av länderna kan tvinga EU-kommissionen att lägga fram ett förslag för parlamentet och ministerrådet.
7. Snus. Snuset får vara kvar i Sverige, beslöt parlamentet den 26 februari. Men det är förbjudet i resten av EU, liksom all annan ”oral tobak”.
8. E-cigaretter. De får säljas men beläggs med restriktioner. Reglerna bör vara gemensamma i EU, tycker parlamentet.
9. Mentolcigaretter. De förbjuds om fyra år liksom alla andra tobaksvaror med tillsatser, beslöt parlamentet den 26 februari.
10. Tjänstepensionen. Varje land har egna regler. Om du arbetar i Danmark eller ett annat EU-land riskerar tilläggspensionen att frysa inne. Gemensamma regler är nu på väg. De ska garantera att du få ut din tjänstepension. (EU-regler skyddar redan de allmänna, statliga pensionerna.)
11. Kortavgifter. Avgiften som butiken måste betala till banken när någon betalat med kort ska inte få vara högre än 0,3 procent. Frågan är inte klar utan blir något för nästa EU-parlament också.
12. Näthandel 1. EU bör skaffa en gemensam konsumentlag och bygga en gemensam plattform på internet där missnöjda konsumenter kan klaga på en produkt man köpt på nätet, och begära gottgörelse. Detta är en viljeyttring från parlamentet.
13. Näthandel 2. Parlamentet vill ”förnya de nuvarande säkerhetsreglerna för internetbetalningar så att de kommer i kapp med den tekniska utvecklingen”. Du ska kunna få information om avgifter, betalningstid, kontaktinformation och växelkurser.
14. Kött. EU-kommissionen föreslog ursprungsmärkning av kött. Parlamentet är för idén i princip, men vill att det ska framgå var djuret har vuxit upp, inte bara var det är slaktat. Kommissionen måste ändra sitt förslag.
15. Datoravgift. Om du kopierar ett verk från en laptop med Itunes till en Ipod, från en CD till en hårddisk eller kanske till mobilen, ska du betala en privatkopieringsavgift till upphovsrättsinnehavaren, vill parlamentet.
16. Mobilsurf. Parlamentet röstade den 3 april för att samordna avgifterna för telefonsamtal, sms och data inom EU från och med 15 december 2015. Efter valet väntar förhandlingar med ministerrådet.
17. Fina tavlor. Varje år förs fyrtiotusen kulturföremål illegalt ut ur något EU-land. Det finns ett direktiv som kräver att de återförs, men det är tandlöst och ska nu förstärkas.
18. Svenskt öl. Till exempel. EU ska kunna stödja marknadsföringen av öl, choklad, bröd och pasta som produceras i unionen. Syftet är att stödja livsmedelsproducenterna i EU.
19. Järnväg. Avreglera trafiken och öppna järnvägarna för privata aktörer. Sverige och Storbritannien framhålls av EU-parlamentet som föredömen.
20. Brottslingar. Parlamentet uppmanar staterna att införa en gemensam europeisk arresteringsorder. Kommissionen ska komma med lagförslag inom ett år.
21. Honung. Enklare etiketter. Eftersom honung är en naturprodukt behövs ingen lista över ingredienser eller pollen på burken, anser parlamentet.
Läs alla artiklar om: Valet till EU 2014
Gå till toppen