Sverige

5 skäl att rösta i EU-valet

Om fyra veckor är det val. Efter fem år och nästan sjutusen beslut ska ledamöterna i EU-parlamentet stå till svars – några av dem på en röstsedel nära dig. 

Din vardag påverkas av EU. Nu är det bara några veckor kvar till valet.Bild: Jenny Rydqvist
1. EU har stort inflytande. Hur många av frågorna som behandlas av fullmäktige i en svensk kommun påverkas av EU-beslut?
Högst 20 procent, svarade de flesta när Sifo frågade för några veckor sedan. Rätt svar är 60 procent. Det mesta i svensk kommunpolitik påverkas direkt eller indirekt av beslut som har fattats på EU-nivå. Även i rikspolitiken sätter EU avtryck på det mesta.
2. Parlamentet har stor makt. Under 2012 trädde EU:s nya unionsfördrag, undertecknat i Lissabon, i kraft. Det ger parlamentet betydligt större makt än tidigare. När EU ska stifta lagar har den folkvalda församlingen numera lika stor makt som medlemsländernas regeringar (ministerrådet).
Sedan förra valet har nästan sjutusen ärenden avgjorts i EU-parlamentet. Många av dem påverkar din vardag (mer om det på nästa uppslag).
3. Din ledamot kan påverka. Det kanske inte verkar så, för parlamentet röstar nästan alltid ja. Sessionen 2–3 april hade 79 förslag uppe. Bara ett av dem röstades ner.
I sju av tio omröstningar står de två största partigrupperna (borgerliga EPP och socialdemokratiska S&D) dessutom på samma sida. De har tillsammans 61 procent.
Det ser ut som om en enskild ledamot är maktlös men är tvärtom. Frågorna avgörs nämligen i utskott och arbetsgrupper innan parlamentet röstar. När en kompromiss ska manglas fram kan en aktiv och drivande ledamot få stort inflytande.
4. Många svenskar tänker rösta. I senaste Sifomätningen uppger 66 procent av de tillfrågade att de säkert eller troligen kommer att rösta den 25 maj. I så fall slår Sverige rekord i valdeltagande.
Troligen vinner Socialdemokraterna och Moderaterna på detta. De har i tidigare EU-val haft svårast att mobilisera sina väljare.
Lågt valdeltagande har gynnat främst Folkpartiet, vars sympatisörer röstar helst av alla.
5. Svenskar gillar EU-parlamentet. Parlamentet är EU:s folkvalda organ. 58 procent av de tillfrågade svenskarna har förtroende för det.
Detta är klart över EU-snittet på 44 procent. Och det är klart mer än svenskarnas förtroende för övriga EU-organ. Ministerrådet har exempelvis bara 39 procent av svenskarnas förtroende.
Källor: Europaparlamentet, Europaportalen, Eurostat, EU-upplysningen, Sifo, SOM-institutet, Valmyndigheten m fl.
Läs alla artiklar om: Valet till EU 2014
Gå till toppen