Vi använder cookies för att förbättra funktionaliteten på våra sajter, för att kunna rikta relevant innehåll och annonser till dig och för att vi ska kunna säkerställa att tjänsterna fungerar som de ska. Läs mer i vår cookiepolicy.

Läsartext: Skolan är viktig – här är fem konkreta förslag för en hållbar lösning

Grundskolan är ryggraden och den viktigaste arenan i vårt samhälle. Barn ska få känna sig kompetenta, resursstarka och kreativa i skolan. För att nå dit föreslår vi fem kvalitativa, konkreta och snabbt genomförbara förslag.
Lär känna dig själv – in på schemat.
Ekonomi – in på schemat.
Ingen elev ska lämnas i sticket. Se till att de rustas inom skolans väggar. Först godkänt, sedan examen.
Inför kvalitetsarbete, personlig utveckling, fysisk träning – inom arbetstidsavtalet för skolpersonal.
Höj lärarlönerna – det är god samhällsekonomi.
Dessa fem förslag vilar på vår demokratiska värdegrund och avser att konkretisera skoldebatten och presentera hållbara lösningar. Förslagen är partiöverskridande och möjliggör samförståndslösningar.
Vi vill se ett samhälle där medborgarna ges utrymme i fritt tänkande. Vi vill att människor ska ha rätt att utveckla sina talanger och leva lyckliga. Vi vill att elever ska se en framtid som gör dem ansvarsfullt hoppfulla. Hållbarhetsarbete är en förutsättning för en god framtid.
Historien har visat oss, i det stora, att krig och väpnade konflikter skapar lidanden och stor förstörelse med enorma miljömässiga konsekvenser. Maktbegär, hat, avundsjuka och starka ekonomiska krafter har varit och är fortfarande pådrivande motiv. Men även i det lilla, inom företag, inom grupper, inom familjen, florerar olika typer av motsättningar som kräver självinsikt och stor medvetenhet för att lösa dem. Av den anledningen vill vi införa två nya läroämnen: ”lär känna dig själv” samt ekonomi. Dessa läroämnen kompletterar varandra men ger även stadga till den i övrigt goda grund svensk skola står på.
Tyvärr har inte alla föräldrar verktyg och förutsättningar att ge sina barn den kärlek och trygghet de behöver i sin uppväxt. I skolan finns möjlighet att kompensera för mycket av det som inte hinns med i hemmet. Skolan måste därför få de resurser som behövs för att stödja de barn som behöver det. Alla elever, oavsett bakgrund, har någon gång behov av särskilt stöd under sin långa utbildning.
Genom att hjälpa elever som inte mår bra kan vi också utan extra kostnad uppnå ett annat viktigt mål, nämligen att minska nyrekrytering av ungdomar till olika destruktiva gäng. Det blir inte lika lätt för gängledare att locka till sig unga och påverkbara individer som befinner sig i farozonen, när de funnit gemenskap bland positiva ungdomar. Skolans ”värsting” kan åsamka sig själv, andra människor och samhället stora skador och lidande. Att förebygga och hjälpa dem inom skolan, är god samhällsekonomi.
En elev befinner sig under utbildning i många år. Där behöver de möta lärare som förutom goda kunskaper inom läroämnen även har ett coachande förhållningssätt. Ledarskap ställer idag höga krav på lärarens närvaro i form av aktivt lyssnande, förtroende, öppna frågor, skapande av medvetenhet, givande av ansvar och bekräftelse. Genom att dessutom göra läroämnet intressant och spännande gynnas inlärning.
Lärarrollen är komplex och därför är det viktigt att tid frigörs så att lärare kan utföra sitt arbete på ett adekvat sätt. En översyn av lärares administration och dokumentation behöver göras för att samordna och styra resurser. Dessutom skulle införande av kvalitetsarbete, personlig utveckling och fysisk träning inom läraravtalet uppgradera lärarrollen och en gång för alla låta ett stationärt och ålderdomligt synsätt ge vika för ett dynamiskt och levande ledarskap. Det är hög tid att ta tillbaka glädjen i att undervisa.
Skolan är ovärderlig för vårt samhälle och följaktligen bör läraryrket betraktas som ett av de viktigaste. Antagningskriterier till lärarutbildning samt lärares löner påverkar kvaliteten på elevers utbildning i allra högsta grad.
Emerich Roth
Järfälla
Gunn-Britt Hult
Malmö
Gå till toppen