Vi har förtydligat vår personuppgiftspolicy. Vill du veta mer om hur vi hanterar personuppgifter och cookies - läs mer här.

Debattinlägg: "Gör Skåne till en region för rättvis handel"

Gör Skåne till en region för rättvis handel, skriver Lari Pitkä-Kangas, Nicklas Ljungström, Sara Johnsson och Lars Bergwall. De är ordförande för Fairtrade City-gruppen i Malmö, Ystad, Helsingborg respektive Lund.

I morgon, den 10 maj, firas World Fair Trade Day världen över.
En tredjedel av alla skånska kommuner är engagerade för rättvis handel. Sju städer är diplomerade fairtrade cities och fyra är på gång att bli det.
Men det behövs fler som ställer krav på varor som kommer från andra länder. Region Skåne kan influera fler skånska kommuner, företag och privatpersoner att ställa krav på rättvis handel. Och Region Skåne är själv en betydande upphandlare genom sin storlek.
Som Fairtrade City åtar sig en stad att öka inköpen av rättvist upphandlade produkter och att informera och uppmuntra företag, föreningsliv och privatpersoner att använda sin makt som konsumenter för att främja rättvis handel.
Fairtrade-märkningen innebär att den som har odlat eller producerat den märkta varan har fått en garanterad minimibetalning. För varje Fairtrade-märkt produkt som säljs går en del av pengarna till ett premiekonto. Dessa pengar kan sedan användas till bland annat att bygga skolor, bostäder eller sjukhus på odlarnas och arbetarnas hemorter. Beslutet om vad premiepengarna ska gå till bestäms tillsammans med arbetarna och odlarna. Fairtrade-märkning visar också att mänskliga rättigheter har respekterats och miljöhänsyn har tagits i produktionen. För ekologiska varor får odlaren extra betalt.
Fairtrade-city är ett effektivt koncept genom sin tydlighet. Det råder ingen tvekan om att Fairtrade-kommuner bidrar till rättvis handel.
Sveriges första Fairtrade City, Malmö, har stadigt ökat sina inköp av rättvist upphandlade produkter de senaste åtta åren. Från praktiskt taget noll procent är idag 86 procent av det kaffe som dricks i kommunens verksamheter etiskt märkt.
Lund kommuns ambitiösa 100 procentmål för offentlig konsumtion av ett antal rättvist handlade produkter till 2016 har lyfts fram som ett nationellt föredöme av organisationen Fairtrade Sverige. När det gäller kaffe och kakao utgör inköpen av rättvist upphandlade alternativ idag mellan 87 och 98 procent.
Tydliga politiska mål gör det möjligt att relativt snabbt förändra vilka varor som köps in. I nyligen fairtradediplomerade kommuner som Helsingborg och Ystad syns redan tydliga resultat.
På ett år har inköpen av rättvisemärkt kaffe ökat från 33 procent till drygt 50 procent i Helsingborg. Årets mål för Ystad är att alla bananer som serveras i de kommunala förskolorna ska vara rättvisemärkta.
Allt fler städer väljer att bli Fairtrade City för att göra skillnad och driva på en positiv utveckling globalt. Totalt är 1 500 städer diplomerade, däribland London, Paris och Bryssel. Diplomeringen har funnits sedan år 2001 och finns i Europa, Nord- och Sydamerika, Afrika, Asien och Australien.
Genom offentlig upphandling kan och bör Sverige på alla nivåer efterleva de åtaganden som Sverige nationellt har förbundit sig till, som till exempel FN:s åtta ILO-kärnkonventioner. De handlar om en minimistandard för arbetsvillkor över hela världen och främjar grundläggande mänskliga rättigheter.
Inte bara kommuner har möjligheten att driva frågor kring rättvis handel. Region Skåne kan göra samma resa och bli Sveriges första rättvisemärkta region. Samtidigt som förutsättningarna för producenter i utvecklingsvärlden förbättras stärks Skåne som en attraktiv och ansvarsfull region.
För varje etiskt certifierad banan eller kopp kaffe som köps in förbättras världen.
En skånsk rättvisemärkt region har större möjligheter än en skånsk kommun att göra skillnad och kan dessutom nå ut och marknadsföra Fairtrade som en regional och global utvecklingsfråga.
Gå till toppen